دین و زندگی
درس دین و زندگی دوره متوسطه و پيش دانشگاهيآبشار نور / مفاهيم درس اول دين و زندگي پيش دانشگاهي
 

۱- خداوند در هستی خود به هیچ موجودی نیازمند نیست ؛ اما همه موجودات در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند

۲- چون وجود انسان و سایر مخلوقت وابسته به خداست ؛ اگر اراده کند می تواند هستی آنها را بگیرد ؛ ولی هیچکس نمی تواند ؛ هستی خدارا بگیرد و اورا نابود کند.

۳-حق و حقیقت  به معنای موجود بودن و واقعیت داشتن

۴- یکی از راههای درک عمیقتر وجود خداوند ؛ نیازمندی جهان ؛ در هستی خود به خدا

۵-خلاصه برهان امکان فقری یا وجوب و امکان ( درک نیازمندی جهان به خدا )

استدلال بر این اساس :

مقدمه اول : وجود و هستی ما از ذات ما سرچشمه نمی گیرد ؛ ذات انسان و اشیای موجود در عالم با موجود بودن مساوی نیست و ممکن است که نباشیم .

مقدمه دوم : هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند دیگری است .

نتیجه : انسان و پدیده های دیگر جهان ؛ در پدید آمدن به دیگری نیازمند هستند و آن دیگری ؛ خودش مستقل و قائم به خود بوده و هستی از او جدا نمی شود .این وجود برتر و متعالی خداست .
۶- انسان علاوه بر پیدایش در بقا نیز نیازمند خداست

۷- خداوند در قرآن غنی و انسان و سایر موجودات نیز فقیر خوانده شده اند .

۸- هر چیزی که نبوده و به وجود آده پدیده است ؛ پدیده در بوجود آمدن به هزاران موجود پیرامون خود وابسته است .
۹- رابطه خدا با مخلوقات شبیه رابطه ی دهنده ی یک شی ء به دیگری نیست ؛ بیشتر شبیه منبع نور با پرتو های آن یا شبیه دریا با امواج دریاست .
۱۰- خصوصیت اصلی پدیده نیاز است


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 11:19

مجموعه سوالات کنکور سراسری دین و زندگی پیش دانشگاهی
1- پیام آیه ی شریفه ی: افرأیتم النّارَ الّتی تورون اانتُم انشأتُم شجرتَها ام نَحنُ المنشئون نحنُ جعلناها تذکرهّ و متاعاً للَمُقْوین  همان ......... تأثیرگذاری انسان در فعّالیت ها ................. و اعلان توحید در ................ می باشد.

1) قبول- به صورت مستقل – ولایت

2) رد- به صورت مستقل- ولایت

3) رد- نه به صورت مستقل- ربوبیّت

4) قبول- نه به صورت مستقل- ربوبیّت

2- آیات شریفه ی ( الّذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً...) ( و من یتول الله و رسوله...) و ( و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن) به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟

1) افعالی- عبادی- عبادی

2) عبادی- افعالی- عبادی

3) افعالی- عبادی- افعالی

4) عبادی- افعالی- افعالی

3- اولین قدم در دوستی خالصانه با خداوند برخورداری از ... است و اولین ثمره ی اخلاص،... می باشد.

1) حسن فاعلی و حسن فعلی- احساس اطمینان و آرامش

2) عمل صالح و حسن فعلی- احساس اطمینان و آرامش

3) حسن فاعلی و حسن فعلی- عدم نفوذ شیطان و یأس او

4) نیت الهی و حسن فاعلی- عدم نفوذ شیطان و یأس او

4- توبه یعنی بازگشت، کاربرد این کلمه در قرآن برای خداوند به معنای ... است که آیه ی شریفه ی ... حاکی از آن است.

1) بازگشت وی از عقوبت به سوی لطف و آمرزش- ( فمن تاب من بعد ظلمه)

2) بازگشتن از گناه به سوی فرمان برداری از خداوند- ( فمن تاب من بعد ظلمه)

3) بازگشتن از گناه به سوی فرمان برداری از خداوند- ( فان الله یتوب علیه)

4)بازگشت وی از عقوبت به سوی لطف و آمرزش- ( فان الله یتوب علیه‌)

5- فهم رویّه ی خداوند در ابقای « درستکاران» از دقّت در آیه ی ... محقّق می گردد و ارزانی شدن « رهنمودها» مفهوم به دست آمده از آیه ی ... می باشد.

1) و ما کانَ ربّک لیهلک القُری بِظُلم و اهلُها مصلحون)- (من کان یُریدُ حَرْث الآخره نَزد له فی حَرْثهِ)

2) (و ما کانَ ربّک لیهلک القُری بِظُلم و اهلُها مصلحون)- ( قد جائکم بصائر من ربّکم فمن اَبصر فَلِنَفسه و من عَمِیّ فَعلّیها)

3) (الّا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فاولئک یبدّل الله سیّئاتهم حسنات)- (من کان یُریدُ حَرْث الآخره نَزد له فی حَرْثهِ)

4-(الّا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فاولئک یبدّل الله سیّئاتهم حسنات)- (من کان یُریدُ حَرْث الآخره نَزد له فی حَرْثهِ)

6- تعیین نقشه ی پدیده ها با ... خداوند و تحقّق آن با .... او است که به ترتیب، ... و .... رقم می خورد.

1) حکمت- اراده- قضا- تقدیر

2)اراده- حکمت- قضا- تقدیر

3)حکمت- اراده- تقدیر- قضا

4) اراده- حکمت- تقدیر- قضا

7- قرآن کریم انسان ها را به جای روی گردانی از نعمت های حلال به دوری از ... توصیه می کند و می فرماید ....

1) گناهان و کارهای زشت- ( قل من حرّم زینه الله التی اخرج لعباده ...)

2) گناهان و کارهای زشت- ( قل انّما حرّم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ...)

3) دلبستگی به زینت های دنیوی- ( قل انّما حرّم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ...)

4) دلبستگی به زینت های دنیوی- ( قل من حرّم زینه الله التی اخرج لعباده ...)

 

8- معرفت برتر و عمیق، معرفتی است که ... و بستر اصلی حرکت به سوی این هدف ... است.

1) تنها مؤثر در نظام آفرینش راخدا بدانیم- پاکی و صفای فطری قلب

2) در پشت پرده ی ظاهر و در ورای هر چیزی، خدا را ببیند- پاکی و صفای فطری قلب

3) در پشت پرده ی ظاهر و در ورای هر چیزی، خدا را ببیند- اخلاص عبودیّت و بندگی برای خدا

4) تنها مؤثر در نظام آفرینش را خدا بدانیم- اخلاص عبودیّت و بندگی برای خدا

9- با توجّه به آیه ی شریفه ی: ( اِتخذوا احبارَهم و رُهبانَهم ارباباً من دونِ الله و المَسیحَ ابن مَریَم ...) نکوهیدگان از شرک ... ، .... بودند که مبتلا به شرک .... شدند.

1) عبادی- معتقدان به ربوبیّت احبار و رهبان و حضرت مسیح- عملی

2) نظری- معتقدان به ربوبیّت احبار و رهبان و حضرت مسیح- ذاتی

3) عبادی- دانشمندان و راهبان دینی عاملان انحراف در دعوت حضرت مسیح- عملی

4) نظری- دانشمندان و راهبان دینی عاملان انحراف در دعوت حضرت مسیح- ذاتی

10- زندگی عرصه ی تلاش برای بروز و ظهور توحید ... است که پیام آیه ی شریفه ی .. حاکی از آن است.

1) نظری- ( قل انّما اعظکم بواحدهٍ ان تقوموا لله مثنی و فرادی)

2) عملی- ( قل انما اعظکم بواحدهٍ ان تقوموا لله مثنی و فرادی)

3) عملی- ( و لله ما فی السّماوات و ما فی الأرض و الی الله تُرجَعَ الأمور)

4) نظری- ( و لله ما فی السّماوات و ما فی الأرض و الی الله تُرجَعَ الأمور)

11- آیات شریفه ی: ( یا ایتها انفس المطمئنّه ارجعی الی ربک ...) و ( الّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...) به ترتیب بیانگر ... و ... است که از لوازم  .... می باشد.

1) یاد معاد و روز حساب- اهتمام به عمل صالح- رسیدن به حقیقت بندگی

2) راز و نیاز با خداوند- اهتمام به عمل صالح- تماش صادقانه در راه خدا

3) یاد معاد و روز حساب- افزایش معرفت به خداوند- رسیدن به حقیقت بندگی

4) راز و نیاز با خداوند- افزایش معرفت به خداوند- تلاش صادقانه در راه خدا

12- گرفتار آمدن جوامع به گناهان و انحراف هائی هم چون: « رشوه گیری، رباخواری، بی توجّهی به عفاف و پاکدامنی و جز آن نیازمند به توبه ی ... و درمان بخش آن ، عمل به وظیفه ی ... است که بر دوش ... نهاده شده است.»

1) اجتماعی- مبارزه با مفاسد اجتماعی- حاکمان جامعه

2) فردی- مبارزه با مفاسد اجتماعی- حاکمان جامعته

3) فردی- نظارت همگانی- عالمان به حلال و حرام

4) اجتماعی- نظارت همگانی- عالِمان به حلال و حرام

13- تعیین مسیر حرکت خورشید و جایگاه های ماه که بتوانیم ساعات، روزها، ماه ها و فضل ها را تنظیم نموده با اعتماد و اطمینان از دقّت و نظم آن، برنامه ریزی و عمل کنیم برخاسته از ...  الهی و حاکی از ... خداوند است.

1) تقدیر- اراده و خواست

2) قضای- اراده و خواست

3) تقدیر- علم و حکمت

4) قضای- علم و حکمت

14- یکی از جنبه های عدالت خواهی رسول خدا (ص) مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی بود که آیه ی شریفه ی ... حاکی از آن است.

1)  ( قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سوا بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ...)

2) ( هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه...)

3) من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه)

4) (یا ایها النّاس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل ...)

 

15- تمام موارد، بیانگر توحید ذاتی است، به جز مورد:

1) ( هو الواحد القهّار)- ( لیس کمثله شی)

2) ( لیس کمثله شی)- ( ما لهم من دونه من ولی)

3) ( و لم یکن له کفوا احد) – (قل هو الله احد)

4) ( قل هو الله احد)- ( و اعلموا انّ الله غنیَّ حمید)

16- بر مبنای اندیشه ی اسلامی، اطاعت از پیامبر(ص) و اطاعت از جانشینان معصوم آن بزرگوار، لازمه ی توحید ... و دست یابی به شخصیّت یگانه، مرهون عبودیّت و پرستش خداوند در بعد .... است.

1) افعالی- فردی

2) عبادی- اجتماعی

3) عبادی- فردی

4) افعالی اجتماعی

17- اولین ثمره ی اخلاص در انسان کدام است؟

1) تقرب به پیشگاه الهی و وصال و لقای پروردگار

2) صفات کمالیه ی خداوند در انسان تجلی پیدا می کند.

3) عدم نفوذ شیطان و مأیوس شدن او از انسان مخلص

4) احساس اطمینان و آرامش روحی و نجات از اضطراب ها

18- نخستین گام در ورود به دروازه ی رحمت الهی آن گاه برداشته می شود که:

1) تصمیم جدّی بر عدم بازگشت به گنا، اتّخاذ شود.

2) حقّ الله تضییع شده در حد امکان، گزارده شود.

3) شیرینی گناه به تلخی حسرت و اندوه آلایش به گناه، تبدیل شود.

4) حق النّاس تضییع شده در حدّ امکان جبران و با دعاء و صدقه، گزارده شود.

19- مفهوم آیه ی شریفه ی: ( لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللّیل سابق النّهار و کل فی فلک یسبحون) مربوط به ... است که سبب شده است که ما بتوانیم:

1) تقدیر الهی- ایام را تنظیم نموده و با اعتماد و اطمینان از دقت و نظم آن، برنامه ریزی و عمل کنیم.

2) قضای الهی- ایام را تنظیم نموده و یا اعتماد و اطمینان از دقت و نظم آن، برنامه ریزی و عمل کنیم.

3) تقدیر الهی- به حکمت و قدرت خداوند که مسیر حرکت خورشید و جایگاه های ماه را معیّن و مقدّر فرموده است، پی ببریم.

4) قضای الهی- به حکمت و قدرت خداوند که مسیر حرکت خورشید و جایگاه های ماه را معیّن و مقدّر فرموده است، پی ببریم.

20- دیدگاه متعادل اسلام، نسبت به بهره وری از نعمت های دنیائی و معنوی که یکی از مظاهر تمدّن اسلامی است، از دقّت در کدام مورد، مفهوم می گردد؟

1) ( قُل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزّق)

2) ( قل انّما حرم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغیَ)

3) (مِن عمل صالحاً من ذَکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه)

4) ( یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذَکر و انثی و جعلناکم شُعوباً و قبائل لتعارفُوا)

21- از دقّت در کدام مورد« تقویت ایمان و اراده» به عنوان عمل به مسئولیّت انسانی- اسلامی خویش، به منظور ارائه ی « امّتی اسوه» مفهوم می گردد؟

1) ( و من یَتول الله و رسوله فأنّ حزب الله هم الغالبون

2) ( اُدْعُ الی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسنْ)

3) ( و لتکن منکم امّه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)

4) ( و قال موسی لقومِه اِستعینُوا بالله و اصبروا انَ الأرض لله یُورثُها من یشاءُ من عباده و العاقبه للمتّقین)

 

22- آیات شریفه ی: ( الحمد لله ربّ العالمین اهدنا الصّراط المستقیم) به ترتیب بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟

1) عملی- افعالی- افعالی

2) عملی- افعالی- ذاتی

3) ذاتی- ذاتی- افعالی

4) ذاتی- افعالی- ذاتی

23- یکی از راه های بسیار مؤثر برای تقویت عبودیت، توجّه مداوم به معاد است و قرآن کریم می فرماید: خدا و رسول را اطاعت کنید، باشد که مشمول رحمت خدا قرار گیرید و آن گاه می فرماید:

1) ( و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین)

2) ( الم اعهد الیکم یا بین ءادم ان لا تعبدوا الشیطان انّه لکم عدو مبین)

3) ( و سارعوا الی مغفرٍه من ربکم و جَنهً عرضها السماوتات و الارض اعدت للمتقین)

4) ( اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسیح بن مریم و ما امروا الاّ لیعبدو الله)

24- از پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضلالت آن جاست که انسان گناه خود را ... کند یعنی ... و وقتی ... ..

1) فراموش- از زشتی آن غافل شود- به گناهی عادت کند- راه اعتراض را بر عقل بندد.

2) توجیه- راه اعتراض را بر عقل بندد- به گناهی عادت کند- از زشتی آن غافل شود.

3) فراموش- راه اعتراض را بر عقل بندد- گناهی را کوچک بشمارد- از زشتی آن غافل شود.

4) توجیه از زشتی آن غافل شود- گناهی را کوچک بشمارد- راه اعتراض را بر عقل بندد.

25- نفی نقش علّتها در پیدایش موجودات، به معنای ...است.

1) به انجام رساندن، پایان دادن و حتمیّت بخشیدن به موجودات جهان

2) حاکمیّت قضاء و قد الهی در اندازه گرفتن و ایجاد اندازه در نظام خلقت

3) منفرد و جدا از هم دیدن تقدیرات الهی و نظام حاکم بر جهان خلقت

4) مقدّر به تقدیر الهی بودن موجودات و سر سپردگی در برابر اراده ی او بودن

26- حکومت در بلاد اسلامی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) دگرگون شد، به طوری که حاکمان... که خود را جانشین رسول خدا (ص) می دانستند، ....

1) بنی امیه و بنی عباس- شیوه ی سلاطین ایران و روم را دی پیش گرفتند و حکومت های مستبد تشکیل دادند.

2) ظاهر ساز بنی امیه و بنی عباس- شیوه ی سلاطین ایران و روم را دی پیش گرفتند و حکومت های مستبد تشکیل دادند.

3) بنی امیه و بین عباس- به روش پادشاهان و رؤسای قبایل، ثروت اندوزی نامشروع و فساد را پیشه خود کردند.

4) ظاهر ساز بنی امیه- - به روش پادشاهان و رؤسای قبایل، ثروت اندوزی نامشروع و فساد را پیشه خود کردند.

27- اساسی ترین نیازهای آدمی که .......... است به دنبال پدیده ی .................. تبدیل به ............... شد.

1-استفاده ی درست از مواهب طبیعی و رفاه مالی – استعمار – وابستگی

2-نجات از پدیده ی استعمار و دستیابی به آزادی – استعمار – وابستگی

3-آگاهی به حقوق مادی و بهره وری از آن – تولید انبوه کالا – دل مشغولی دائمی

4-پرورش و تکامل بعد معنوی و متعالی او – تولید انبوه کالا – دل مشغولی دائمی

28- پیام آیه ی شریفه ی (( لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم )) قبول ارتباط ........... با کسانی است که ............

1-قسط و عدل – در سرزمین شما زندگی می کنند.                                2-داد و ستد – در سرزمین شما زندگی می کنند.

3-داد و ستد – با شما در حال جنگ و ستیز نباشند.                                4-قسط و عدل – با شمار در حال جنگ و ستیز نباشند.

 

29- پیام آیه ی شریفه ی: ( لا اله الأ هو خالق کلُ شی فاعبدوه) به ترتیب توحید ... و ....... و ....... می باشد

1) ذاتی- افعالی- عملی

2) نظری- ذاتی- افعالی

3) ذاتی- عبادی- عملی

4) نظری- عملی- افعالی

30- کدام مورد از مصادیق شرک خفی نیست؟

1) انسان در کنار تدبیر الهی، برای تدبیر خود حسابی جداگانه باز کند و فکر کند که می تواند موجودی را تربیت کند.

2) اگر شیء از ابزار بودن خارج شود و هدف و محور زندگی قرار گیرد و علاقه ی به آن، جایگزین خدا قرار بگیرند.

3) اگر « کسی ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی را که به انسان امکن برنامه ریزی می دهد» در طول اراده خداند بداند.

4) انسان به جای تبعیت از خداوند و کسب رضایت او، از غیر خدا اطاعت کند و کارهایش را برای رضایت دیگری انجام دهد.

31- در قرن اول و دوم هجری گروهی درجامعه اسلامی پیدا شدند که می گفتند.... ائمه اطها (ع) قاطعاته در مقابل این انحراف ایستادند و قرآن در این باره می فرماید:

1) ایمان شرط سعادت نیست- ( و الّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سَبُلنا)

2) عمل شرط ایمان نیست-( و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سَبُلنا)

3) ایمان شرط سعات نیست.( اِنّ ربّی و ربُّکم فاعبدوه هذا صِراط مستقیم)

4) ایمان شرط ایمان نیست. .( اِنّ ربّی و ربُّکم فاعبدوه هذا صِراط مستقیم)

32- با تدبر در آیه ی شریفه ی: ( فَمَن تابْ مِنْ بعد ظُلمِه و أصلَحَ فَانَّ اللهَ یتوبُ علیه اِنَّ اللهَ غفورُ رحیم) کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟

1) بین گناه تا غفران فاصله و مرحله ای نیست. توبه دل ها را پاک می کند و گناهان را می شوید.

2) هر کس بعد از ستم کردنش توبه کند و به صلاح در آید خداوند توبه ی او را می پذیرد که او آمرزنده ی مهربان است.

3) بین گناه تا غفران دو مرحله انجام می شود. توفیق توبه از خداوند و بازگشت از عقوبت به سوی لطف الهی

4) قرآن کریم که کلمه توبه را برای خداوند به کار برده است به معنای بازگشت از عقوبت به سوی لطف و آمرزگاری است.

33- دعوت به « تفکر، تعقل و خرورزی» از توجه به کدام آیه مفهوم می گردد؟

1) ( قل آمنتَ بما اَنزل الله من کتاب و أمِرتُ لاْعدلْ بینکم الله ربّنا و ربّکم)

2) ( قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواءٍ  بیننا و بینکم أنْ لا نعبدالاّ الله)

3) یا ایها النّاس انْا خلقناکم من ذُکْرُ و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفُوا)

4) قل هل یَسْتوی الّذین یعلمون و الّذین لا یعلمون انْما یتذکْر اولوا الألباب)

34- مولای متقیات- علی علیه سلام در واپسین دم حیات الهی خویش، فرزندان گرامی و هر مسلمان دیگر را که پیامش به او برسد، درباره مسائلی و از جمله، قرآن وصیتی دراد، سفارش او نسبت به قرآن کدام است؟

1) در حیطه ی عمل به قرآن، سستی و بی حالی ار از خود دور کنید.

2) در حیطه ی عمل به قرآن، گوی سبقت از آن غیر شمایان نگردد.

3) با توجه به قرآن انسان بتواند راه هدایت را از ضلالت، باز شناسد.

4) قرآن سرچشمه ی خشکی ناپذیر خداوند بین شما است، گرامی اش دارید.

35- آن جا که غفلت از معنویت و آرمان های معنوی در اندیشه ی جامعه حاکم گردد و آن جا که فعالیت های فرهنگی و هنری بر بعد مادی روی آوری افراطی به ظهور برساند به ترتیب پی آمد... و ... محقق می شود.

1) افزایش فاصله ی فقیر و غنی در جهان- توانائی تصرّف انسان در طبیعت

2) فریب خوردگی در برابر استعمار جدید- توانائی تصرف انسان در طبیعت

3) افزایش فاصله ی فقیر و غنی در جهان- غفلت از نیازهای معنوی و متعالی

4) فریب خوردگی در برابر استعامار جدید- غفلت از نیازهای معنوی و متعالی

 

36- آیات شریفه ی : ( انتم تزرعونه ام نحن الزارعون )(والی الله ترجمع الأمور)و ( و لا یشرک فی حکمه احداً) به ترتیب به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارند؟

1-ولایت – ربوبیت – مالکیت                                    2-مالکیت – ولایت – ربوبیت

3-ربوبیت – مالکیت – ولایت                                    4-ربوبیت – ولایت – مالکیت

37- تحقق بعد اجتماعی توحید عملی، مرهون ............ است که آیه ی شریفه ی ........ حاکی از آن است.

1-تشکیل نظام الهی – ( و لقد بَعثنا فی کلّ اْمَه رسولاً اَنٍ اعبدوا الله و اجتنبو الطاغوتَ )

2-تشکیل نظام الهی – ( و من یسلم وجهه الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوُثقی )

3-قبول درونی توحید ذاتی – ( و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت)

4-قبول درونی توحید ذاتی – ( و من یُسلم وجهه لله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی)

38- پیام آیه ی شریفه ی ( و الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا و اِنّ اللهَ لَمَع المُحسنین ) این است که برای پیشرفت در توحید .............. و ............ لازم است تا ......... شامل حال انسان گردد.

1-عبادی – اهتمام به عمل صالح – عنایت های الهی

2-عبادی – تقویت روحیه ی حق پذیری – عنایت های الهی

3-نظری – اهتمام به عمل صالح – عمل شرط ایمان قرار گیرد و نیک فرجامی

4-نظری – تقویت روحیه ی حق پذیری – عمل شرط ایمان قرار گیرد و نیک فرجامی

39- علاقه مندان به حفظ محیط زیست معتقدند انسان امروز رفتاری ......... با طبیعت داشته و آن را به ویرانه ای نزدیک ساخته است. این رفتار ناشی از ان است که انسان ................

1-خودخواهانه – تصور کرده که میل و اراده ی او . محور همه ی امور است و هیچ مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.

2-توسعه طلبانه – با استفاده از نابجا از قدرت تصرف در طبیعت آثار تخریبی فراوانی بر محیط زیست بر جای گذاشته است.

4-توسعه طلبانه – با استفاده از نابجا از قدرت تصرف در طبیعت آثار تخریبی فراوانی بر محیط زیست بر جای گذاشته است.

40- پیام کدام آیه، مبین ویژگی تمدن اسلامی در ( مبارزه با شرکت ) می باشد ؟

1-( فَلِذلک فَادعُ وَ اسْتَقمْ کما أمِرت و لاتتَبع اهواءَ هم )

2-(قُل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم )

3-و قُل آمنت بما اَنَزل الله من کتابٍ و أمرتُ لأِعدل بینکم)

4-یا ایّها الناس انّا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل )

41- استوار کردن پایه های پیوند برادری بین هم کیشان که هم چون اعضای یک خانواده اند و اهتمام بر حفظ وحدت که یکی از مظاهر تمدن اسلامی است ، از دقت در کدام مورد ، مفهوم می گردد؟

1-( قُل انّما خَّرم ربَی الفواحشَ ما ظهر منها و ما بَطن و الأثمَ و البغَی )

2-من عمل صالحاً من ذَکرٍ او أنثی و هو مؤمن فلنحیینَه حیوه طیبه )

3-محمد رسول الله و الذین معه اَشدَاءْ علی الکفَار رحماءْ بینَهم )

4-( هو الّذی ارسل رسوله بالهُدی و دینِ الحقِ لِیظهره علی الدَین کُله )

42- ((نیکی کردن و با قسط و عدل رفتار کردن )) یکی از مظاهر فطرت پسند تمدن اسلامی است، محرومان از این لطف، کسانی اند که مصداق آیه ی شریفه ی .................. تبع باشند.

1-(( و من یتَولّهم فاولئک هم الظّالمون))

2- و لن تّرضی عنک الیهودُ و لا النصاری حتی تَتَبع ملتهم ))

3-ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین))

4-قاتلوکم فی الدّین و أخرجو کم من دیارکم و ظَاهروا علی اِخراجکم )) .

 

43- کدام بیت، با حدیث شریف (( الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه )) تناسب ندارد ؟

1-یار بی پرده از در و دیوار                           در تجلی است یا اولی الابصار

2-چشم بگشا به گلستان و ببین                     جلوه ی آب صاف در گل و خار

3-دوست نزدیک تر از من به من است              وین عجب تر که من از وی دورم

4-زآب بی رنگ صد هزاران رنگ                     لاله و گل نگر در آن گلزار

44- اسماء الهی ((رب)) و (( احد)) به ترتیب مبین کدام یک از مراتب توحید هستند ؟

1-افعالی – ذاتی                2-ذاتی – افعالی                3-افعالی – افعالی                          4-ذاتی – ذاتی

45- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لاتعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم )) مفهوم ... مستفاد می گردد .

1-توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت او است.

2-گرایش فطری انسان به بندگی خداوند و جایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش

3-اخذ پیمان خداوند از انسان که توحید عملی را ثمره ی توحید نظری قرار دهد.

4-آگاهی دادن به انسان که همواره متوجه عمل به پیمان خود باشد تا از فریب شیطان در امان باشد.

46- پیام کدام آیه ، (( بازگشت از گناه به فرمان برداری از خداوند و بازگشت از عقوبت و عذاب به لطف و آمرزگاری )) است ؟

1-((التانب من الذنب کمن لا ذنب له ))                                  

2-(( ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین ))

3-فلا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین )).

4-فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فأن الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم)) .

47- بین نظام مقدر جهان و اراده و اختیار انسان رابطه ی .... حاکم است به این معنی که ......... می باشد.

1-طولی – اراده ی انسان مؤخر از اراده ی خداوند                        

2-عرضی - اراده ی انسان مؤخر از اراده ی خداوند

3-طولی – انسان ، همان را اراده می کند که مقدر او

4- عرضی – انسان ، همان را اراده می کند که مقدر او

48- زدودن تبعیض های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی و مبارزه با فرهنگ برخاسته از آن و جایگزین کردن فرهنگ برابری و مساوات که یکی از مظاهر تمدن اسلامی است، از دقت در کدام آیه، مفهوم می گردد ؟

1-(( قل هی للذین امنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه ))

2-قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق ))

3-و قل امنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم ))

4-(( قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب ))

49- در عصر جدید تولید انبوه کالا بیش از نیاز طبیعی بازار باعث شد ........... افزایش یابد و ........ آسیب ببییند البته آسیب اصلی مربوط به ..........

1-مصرف گرایی – محیط زیست – دل مشغولی مردم به کالاهای متنوع

2-تنوع طلبی – قانون طبیعت – دل مشغولی مردم به کالاهای متنوع

3-تنوع طلبی – قانون طبیعت – توجه بیش از حد مردم به امور دنیایی

4-مصرف گرایی – محیط زیست – توجه بیش از حد مردم به امور دنیایی

 

50- از دقت در کدام آیات، به ترتیب (( توحید عملی )) و (( توحید افعالی )) و (( توحید نظری و عملی )) مفهوم می گردد ؟

1-(( و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوالله و اجتنبو الطاغوت )) – (( و اعملوا ان الله غنی حمید)) – (( لا اله الا الله ))

2-(( و من یسلم وجهه الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی )) – (( لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم )) – (( لا اله الا الله )) .

3-(( و من یسلم وجهه الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی ))- (( و اعملوا ان الله غنی حمید))- (( لا اله الا الله )) .

4-(( و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوالله و اجتنبو الطاغوت )) - (( لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم )) .

51- رویش نهال شوم ستیزه ی پایان ناپذیر درونی سلب کننده ی آرامش، بازتاب گرفتار آمدن به شرکت ......... از نوع .............. آن در بعد ............. است .

1-عملی – جلی – فردی                  2-ذاتی – خفی – اجتماعی               3-عملی – خفی – فردی                  4-ذاتی – جلی – اجتماعی

52- احساس اطمینان و آرامش روانی، زندگی سالم و به دور از فساد ، احساس لذت واقعی از زندگی ، نجات از دغدغه ها و اضطراب ها از ثمرات توحید .............. است که عبارت .............. بیانگر آن است .

1-عملی و اخلاص در عبودیت – (( یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید )) .

2-نظر و اعتقاد به تنها مؤثر در عالم وجود – ((یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید )) .

3-عملی و اخلاص در عبودیت – (( یا بنی آدم انا غنی لا افتقر اطعنی فی ما امرتک اجعلک غنیاً لاتفتقر)).

4- نظر و اعتقاد به تنها مؤثر در عالم وجود - (( یا بنی آدم انا غنی لا افتقر اطعنی فی ما امرتک اجعلک غنیاً لاتفتقر)).

53- با توجه به آیه ی شریفه ی (( قالا ربنا ظلمنا انفسنا ... )) اگر ...... صورت نگیرد ..... محقق می شود.

1-غفران – (( فأنفسهم انفسهم ))                                            2-قبول - (( فأنفسهم انفسهم ))

3-قبول – (( لنکونن من الخاسرین ))                                      4- غفران – (( لنکونن من الخاسرین ))           

54- با تدبر در آیه ی شریفه ی (( ان الله یسمک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکها من احدٍ من بعده ...)) کدام مفهوم مستفاد می گردد ؟

1-انسان با اعتماد به قانونمندی و نظام جهان هستی است که می تواند استعدادهای خود را به فعلیت برساند.

2-ایمان به خداوند حکیم این اطمینان را به انسان می بخشد که جهان دارای حافظ و نگاهبانی است که اشتباه در کار او راه ندارد.

3-همه ی حوادث و رخدادهای جهان، در یک چارچوب سامان دهی شده و قانون مند بسیار دقیق و حساب شده است.

4-تقدیر الهی چیزی ورای قانونمندی و نظم است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت هر قانونی را لغو می کند.

55- در هنر دوره ی اسلامی ، به دو اصل .... و ........... توجه ویژه ای شده است ، و در این دوره میان هنر و صنعت، تفکیکی ........... است.

1-پرهیز از جهل و خرافه پرستی – رعایت عفاف و خودداری از فساد اخلاقی – بوده 

2- پرهیز از جهل و خرافه پرستی – رعایت اخلاق ، معانی متعالی و عدالت – نبوده

3-دوری از کارهای شرکت آلود – رعایت اخلاق ، معانی متعالی و عدالت – بوده 

4- دوری از کارهای شرکت آلود- رعایت عفاف و خودداری از فساد اخلاقی – نبوده 

56- دوره تمدن از قرن .......... با ......... در اروپا آغاز شد و تا قرن .......... ادامه یافت و اوج تمدن اسلامی در قرن های .......... بود.

1-چهارم میلادی – حاکمیت کلیسا – شانزدهم میلادی – سوم تا هفتم هجری

2-پانزدهم میلادی – افول کلیسا – بیستم میلادی – سوم تا هفتم هجری

3-چهارم میلادی – حاکمیت کلیسا – شانزدهم میلادی – اول تا سوم هجری

4-پانزدهم میلادی – افول کلیسا – بیستم میلادی – اول تا سوم هجری

 

57- از دقت در کدام مورد ، به ترتیب ، توحید در ولایت و توحید در ربوبیت ، مفهوم می گردد ؟

1-(( و الی الله ترجع الامور )) – (( و ما امروا الا لیعبدوا الها واحداً لا اله الا هو ))

2-(( و لا یشرک فی حکمه احداً))- (( و ما امروا الا لیعبدوا الها واحداً لا اله الا هو ))

3--(( و لا یشرک فی حکمه احداً))- (( افرائیم ما تخرثون أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ))

4-(( و الی الله ترجع الامور )) - (( افرائیم ما تخرثون أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ))

58- پرستش و اطاعت از غیر خدا به ترتیب ، موصوف به شرک ................. و شرک ............... است . چند شخصیتی شدن انسان با جهت گیری های متفرق ، نشانه ی گرفتار آمدن به شرکت عملی در بعد ................ است .

1-خفی ذاتی – خفی عملی – فردی                                                     2-جلی ذاتی – جلی عملی – اجتماعی

3-جلی عملی – جلی عملی – اجتماعی                                                4-جلی عملی – خفی عملی – فردی

59- اولین گام در اثبات دوستی خالصانه با خداوند، قراردادن حسن ........... به دنبال حسن .............. است که آیه ی شریفه ی ........... حاکی از آن است .

1-فعلی – فاعلی – (( افرائیم ما تخرثون أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ))

2-فاعلی – فعلی - (( افرائیم ما تخرثون أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ))

3-فاعلی – فعلی – (( قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی ثم تتفکروا )) .

4-فعلی – فاعلی - (( قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی ثم تتفکروا )) .

60- بازگشت از عقوبت و عذاب به سوی لطف و آمرزش همان توبه ی .................. است که جمله ی ............... بیانگر آن است.

1-خداوند – فأن الله یتوب علیه                                                          2-بنده ی گنهکار - فأن الله یتوب علیه            

3-خداوند – الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً                                    4- بنده ی گناهکار - الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً

زمینه ساز تجاوز زورگویان در جوامع انسانی ، رواج عقیده ی ........ و آسیب رسانی به طبیعت و محیط زندگی، برخاسته از تصور ................... است و 61- موجودات جهان از آن جهت که خداوند متعال، موقعیت مکانی و زمانی آنها را تعیین می کند ............... الهی هستند.

1-اختیار مطلق – آزادی بی قید و شرط – مقدر به تقدیر                           2-جبری گری – آزادی بی قید و شرط – مقدر به تقدیر

3-جبری گری – سرنوشت مقدر – مقضی به قضای                                  4-اختیار مطلق – سرنوشت مقدر – مقضی به قضای

62- در رابطه ی اراده ی انسان با اراده ی خداوند کدام مطلب صحیح نیست ؟

1-وجود اختیار و اراده در انسان به علت اراده ی الهی و خواست خداوند است.

2-اراده ی ما و عملی که از ما سر می زند همگی وابسته و در عرض اراده ی خداوند است.

3-هر کاری که از روی ویژگی اختیار از انسان سرزند داخل در تقدیر الهی است.

4-حوادث جهان و از جمله کارهای انسان تحت تدبیر و اراده خداوند و مظهری از قضا و قدر الهی است .

63- از بزرگترین دانشمندان عقل گرای عصر شکوفایی .............. بود که آثار وی یکی از عوامل اصلی تحول در اندیشه در ............. بود و کتاب ......... ایشان یک دایره المعارف ............ در بود.

1-ابن سینا – اروپا – شفا- فلسفه ، طب، عرفان ، ریاضیات

2-ملاصدرا – ایران – قانون - فلسفه ، طب، عرفان ، ریاضیات

3-ابن سینا – اروپا – شفا – منطق ، ریاضیات ، علوم طبیعی و فلسفه

4-ملاصدار – ایران – قانون – منطق، ریاضیات علوم طبیعی و فلسفه


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:40

نمونه‌ي سؤالات درس ششم كتاب دين و زندگي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي

- چه تفاوت اساسي ميان كارهاي انسان و كارهاي ديگر مخلوقات وجود دارد؟

- نشانه‌هاي اختيار را نام ببريد.

- يكي از نشانه‌هاي اختيار «تفكر و تأمّل» است آن را توضيح دهيد.

- يكي از نشانه‌هاي اختيار «خرسندي پس از كار» است آن را توضيح دهيد.

- يكي از نشانه‌هاي اختيار «احساس پشيماني» است آن را توضيح دهيد.

- يكي از نشانه‌هاي اختيار «مسئوليت‌پذيري و نظام پاداش و جزا» است آن را توضيح دهيد.

- اينكه «تصميم مي‌گيرد» بيانگر كدام‌يك از نشانه‌هاي اختيار است؟

- اينكه «انسان دچار ترديد مي‌شود» بيانگر كدام‌يك از نشانه‌هاي اختيار است؟

 - وجود «عهدها و پيمان‌نامه‌ها» بيانگر كدام‌يك از نشانه‌هاي اختيار است؟

- اينكه «» بيانگر كدام‌يك از نشانه‌هاي اختيار است؟


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:38

نمونه‌ي سؤالات درس پنجم كتاب دين و زندگي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي

 

1- از چه چيزي به عنوان «انقلاب عليه خود» ياد مي شود؟

2- تفاوت انسان با موچودات ديگر در توانايي ايستادن در برابرموانع خارجي چيست؟

3- خداوند خلقت انسان را با چه گرايشهايي سرشته است؟

4- انسان چگونه در مقابل خدا ناسپاسي مي كند؟

5- عامل خاموش شدن چراغ عقل و فطرت در انسان چيست؟

6- راه بيزاري از گناه چيست؟

7- آيا شدت تخريبي گناه در انسان يكسان است؟توضيح دهيد.

8- حقيقت توبه چيست؟ توضيح دهيد.

9- معناي توبه براي انسان چيست؟

10- معناي توبه براي خدا چيست؟

11- چرا گناه ظلم ناميده شده است؟

12- بين گناه تا غفران و بخشايش چه مراحلي بايد طي شود؟

13- اگر غران صورت نگيرد، چه اتفاقي مي افتد؟

14- منظور از «پيرايش» يا «تخليه» چيست؟

15- توبه . . . را پاك مي كند و . . . را مي شويد.

16- مراحل توبه را با توجه به سخن امام علي (ع) نام ببريد.

17- اولين مرحله ي تويه چيست؟

18- اولين مرحله ي توبه «پشيماني از گذشته» است آن را توضيح دهيد.

19- كدام مرحله از توبه است كه معمولا با استغفار همراه است؟

20- شعر «توبه بر لب سبحه بر كف دل پر از شوق گناه . . . . . » بيانگر كدام مرحله ي توبه است؟

21- دومين مرحله ي توبه «تصميم بر عدم بازگشت به گناه» است آن ار توضيح دهيد.

22- اظهار ندامت و استغفار در چه صورت پذيرفته نيست؟

23- در هنگام توبه جبران چه حقوقي بر انسان لازم است؟

24 آيا جبران حقوق مردم تنها در مسائل مادي مربوط به آن هاست؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

25- يكي از مراحل توبه «جبران حقوق الهي » است آن را توضيح دهيد.

26- مهمترين حق خداوند بر انسان چيست؟

27-منظور از توبه ي اجتماعي چيست؟چند نونه از بيماري ها و انحرافات اجتماعي ار نام ببريد.

28- راه اصلاح و معالجه ي جامعه از بيماري هاي اجتماعي چيست؟

29- قرآن كريم سرگذشت قوم حضرت يونس (ع) را در رابطه با توبه چگونه بيان مي‌كند؟


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:38

نمونه‌ي سؤالات درس چهارم كتاب دين و زندگي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي

 

1- انسان همواره بر سر دوراهي ......... و ......... قرار دارد.

2- آيه‌ي شريفه‌ي «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ » خطاب به چه كساني است؟

3- اخلاص در بندگي به چه معنايي است؟

4- هر عمل از چند جزء تشكيل شده؟

5- منظور از حسن فاعلي و حسن فعلي چيست؟ با مثال توضيح دهيد.

6- حسن فاعلي چه نسبتي با حسن فعلي دارد؟

7- ميوه‌ها و ثمره‌هاي اوليه‌ي درخت توحيد چيست؟

8- بالاترين ميوه‌ي اخلاص در بندگي چيست؟

9- براي رسيدن به حقيقت بندگي و اخلاص چه برنامه‌هايي وجود دارد؟

10- يكي از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص «تقويت روحيه‌ي حق‌پذيري» است آن را توضيح دهيد.

11- يكي از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص «افزايش معرفت به خداوند» است آن را توضيح دهيد.

12- يكي از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص «راز و نياز به خداوند و كمك خواستن از او» است آن را توضيح دهيد.

13- يكي از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص «ياد معاد و روز حساب» است آن را توضيح دهيد.

14- يكي از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص «اهتمام به عمل صالح» است آن را توضيح دهيد.

15- اولين قدم براي ورود به بندگي و اخلاص چيست؟

16- كسي كه در مقابل حق تسليم و خاضع است چه خصوصياتي دارد؟

17- خصوصيت كسي كه راه ورود حق را بر خود بسته چيست؟

18- خداوند خطاب به كدام پيامبر فرمود «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»؟

19- چه كساني در روز قيامت مي‌گويند« لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ»

20- قرآن كريم غالبا ايمان را قرين چه چيز معرفي نموده است؟

21- چرا قرآن كريم ايمان را قرين عمل صالح معرفي نموده است؟

22- عمل صالح چه تأثيري بر انسان مي‌گذارد؟

23- آيه‌ي شريفه‌ي «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» بيانگر كدام‌يك از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص است؟

24- آيه‌ي شريفه‌ي «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» بيانگر كدام‌يك از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص است؟

25- آيه‌ي شريفه‌ي «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» بيانگر كدام‌يك از برنامه‌هاي رسيدن به بندگي و اخلاص است؟


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:37

نمونه‌ي سؤالات درس سوم كتاب دين و زندگي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي

1- اطاعت از غير خدا در چه صورتي نابجا و غلط است؟

2- چرا اطاعت از پيامبر و جانشينانش عليهم السلام لازمه ي توحيد عملي است؟

3- منظور از توحيد عملي چيست؟

4- آيه‌ي شريفه‌ي « إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ » را ترجمه كرده و بگوييد كه چگونه بيانگر ارتباط توحيد  افعالي و توحيد عملي است؟

5- نام ديگر توحيد عملي چيست؟ ابعاد توحيد عملي را نام ببريد.

6- توحيد عملي چه تأثيري در فرد دارد؟

7- مراتب شرك عملي را توضيح دهيد.

8- شرك جلي و شرك جلي را توضيح دهيد.

9- بين انسان موحد و انسان مشرك چه تفاوتي در شخصيت دارند؟

10- توحيد عملي چه تأثيري در جامعه دارد؟

11- معني بعد اجتماعي در توحيد عملي چيست؟

12- چگونه بعد اجتماعي توحيد عملي تحقق مي‌يابد؟

13- ميان بعد فردي و بعد اجتماعي توحيد عملي چه تشابه و تناسبي وجود دارد؟

14- جامعه‌ي توحيدي چه خصوصياتي دارد؟

15-  جامعه‌ي غيرتوحيدي چه خصوصياتي دارد؟

16- منظور از شرك اجتماعي چيست؟

17- چه تفاوتي ميان اقسام سه‌گانه‌ي توحيد با توحيد در عبادت وجود دارد؟

18- كدام كلمه مهم‌ترين شعار اسلام و جامع همه‌ي ابعاد توحيد است؟

19- در نظرداشتن و توجه به كلمه‌ي «لااله‌الاالله» موجب . . . . . . . .  مي‌شود.

20- چرا پيشوايان ما توصيه كرده‌اند كه در طول روز كلمه‌ي «لااله‌الاالله» را تكرار كنيم؟

21- كدام عبارت دربردارنده‌ي توحيد نظري و توحيد عملي است؟

22- خداوند كلمه‌ي «لااله‌الاالله» را  . . . . . . . . . . ناميده است.

23- چه عواملي باعث شده كه زندگي انسان عصر جديد با زندگي توحيدي هم‌خواني ندارد؟ به طور خلاصه توضيح دهيد.

24- چه چيز باعث شده كه انسان‌هاي امروزي، در عين پذيرش توحيد، همواره از خدا غافل‌اند؟

25- توحيد نظري در چه زماني مي‌تواند ثمره و ميوه‌ي خود را بدهد؟

26- بت‌پرستي جهان گذشته را با بت‌پرستي جهان متمدن مقايسه كنيد.

27- ريشه‌ي بت‌پرستي و شرك جديد چيست؟

28- در مسير شناخت بت‌پرستي و شرك جديد، توجه به كدام نكته اهميت دارد؟

29- نمونه‌هايي از بت‌هاي دروني و بيروني عصر حاضر را نام ببريد.


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:37

نمونه‌ي سؤالات درس دوم كتاب دين و زندگي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي

1- معناي توحيد چيست؟

2- مراتب توحيد را نام ببريد.

3- هر يك از جملات زير بيانگر كدام قسم توحيد و يا شرك است؟

 

خداوند از هيچ جهتي به هيچ موجودي نيازمند نيست.

 

تنها مبدأ و خالق جهان خداست.

 

جهان نه از اصل‌هاي متعددپديد آمده و نه به اصل‌هاي متعدد باز مي‌گردد.

 

دو يا چند خداي مستقل وجود دارند كه هر كدام خالق بخشي از جهان هستند.

 

دو يا چند خداي مستقل وجود دارند كه به طور دسته‌جمعي اين جهان را آفريده‌اند.

 

اعتقاد به خداي نور و خداي ظلمت.

 

اعتقاد به خداي باران، خداي زمين، خداي باد و . . . 

 

خداوند براي اداره‌ي جهان نياز به هيچ‌يك از مخلوقات ندارد.

 

هيچ مخلوقي در كارهاي خويش بي‌نياز و مستقل از خدا نمي‌تواند عمل كند.

 

هيچ جنبش و نيرويي نيست مگر به عنايت خداوند بلند مرتبه و بزرگ.

 

با ياري خداوند و نيروي او برمي‌خيزم و مي‌نشينم.

 

نيرو و توان ما در انجام كارها از خداست.

 

مخلوقات در كارهاي خود مستقل از خدا عمل مي‌كنند.

 

خداوند برخي از كارهاي خود را به ديگران واگذار كرده است.

 

آب و دارو در رفع تشنگي و در شفابخشي، مستقل از خداوند تأثير مي‌گذارند.

 

هرگونه تصرف در جهان، شايسته‌ي خداست.

 

خداوند تدبير و پرورش همه‌ي مخلوقات را به عهده دارد.

 

خداوند مخلوقات جهان را به سوي مقصدي كه براي آنها معين فرموده هدايت مي‌كند.

 

انسان‌ها مستقل از خداوند مي‌توانند امور را تدبير كنند.

4- توحيد ذاتي را توضيح دهيد.

5- توحيد افعالي را توضيح دهيد.

6- توحيد در مالكيت را توضيح دهيد.

7- توحيد در ولايت را توضيح دهيد.

8- توحيد در ربوبيت را توضيح دهيد.

3- توحيد صفاتي را توضيح دهيد.

10- اگر چند خالق براي جهان تصور كنيم، هركدام از آنها را   . . . . .  و  . . . . . فرض كرده‌ايم. 

11- اگر چند خالق براي جهان تصور كنيم، هركدام از آنها را محدود و ناقص فرض كرده‌ايم. چرا؟

12- چرا هيچ مخلوقي در كارهاي خويش بي‌نياز و مستقل از خدا نمي‌تواند عمل كند؟

13- با يك استدلال بيان كنيد كه خداوند در كارهاي خود از ديگران بي‌نياز است.

14- استفاده از عبارت‌هايي مانند «ان شاء الله» و «اگر خدا كمك كند» در فرهنگ ديني ما به چه معناست؟   

15- اگر مالكيت از آن خداست، آيا مالكيتي كه انسان‌ها دارند و خود را صاحب دسترنج خود مي‌دانند، با مالكيت خداوند در تضاد نيست؟

16- اگر خداوند ولي و سرپرست همه‌ي مخلوقات است، ولايت ديگران (مانند ولايت پيامبر) چگونه است؟

17- چرا يك باغبان، كشت و فعاليت خود را گاهي به خود نسبت مي‌دهد و گاهي به خداوند؟

18- از ديدگاه امام علي(ع) عالي‌ترين مرتبه‌ي توحيد كدام است؟


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:37

نمونه‌ي سؤالات درس اول كتاب دين و زندگي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي

1- چگونه مي‌توان به حقيقت وجودي اشياء پي برد؟

2- آيه‌ي « أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ » خطاب به چه كساني است؟

3- پيام آيه‌ي « أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ » چيست؟

4- پيام آيه‌ي « وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» چيست؟

5- پيام آيه‌ي « إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» چيست؟

6- پيام آيه‌ي « وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ » چيست؟

7- پيام آيه‌ي « اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » چيست؟

8- معني حق و حقيقت چيست؟ توضيح دهيد.

9- كدام جمله صحيح است:

     الف– ذات خدا مساوي با موجود بودن است @    نيست @

     ب – ذات ما و اشياء و موجودات جهان مساوي با موجود بودن است @    نيست @

     ج- ذاتي كه مساوي با موجود بودن باشد نيازمند است @    نيست @

     د- ذاتي كه مساوي با موجود بودن باشد پديده است @    نيست @

     هـ- ذاتي كه مساوي با موجود بودن باشد قائم به ذات است @    نيست @

10- به طور خلاصه استدلال كنيد كه جهان، در هستي خود به خدا نيازمند است.

11- نيازمندي وجودي مخلوقات به خداوند، شامل چند مرحله است؟ نام ببريد.

12- جمله‌هاي صحيح را تعيين كنيد:  ص @   غ @

     رابطه‌ي خدا با مخلوقات شبيه رابطه‌ي :  

     الف- دهنده‌ي يك شئ به ديگري است.   ص @   غ @

     ب- دهنده‌ي ليوان آب به دوست است.  ص @   غ @

     ج- منبع نور و نور است.   ص @   غ @

13- رابطه خدا با چهان را با رابطه ساعت و ساعت‌ساز مقايسه كنيد و شباعت‌ها و تفاوت‌هاي آن را بنويسيد.

14- چرا در قرآن كريم، خداوند«غني» خوانده شده است و انسان‌ها و ساير مخلوقات «فقير»؟

15- انسان‌ها در چه صورتي فقر و نيازمندي خود به خدا را بهتر درك مي‌كنند؟

16- اگر انسان‌ها فقر و نيازمندي خود را به خدا بهتر درك كنند . . . . شان در پيشگاه خداوند قوي‌تر و بيشتر مي‌شود.

17- يك چيز در چه صورتي به ديگري نيازمند است؟

18- يك چيز در چه صورتي پديده خوانده مي‌شود؟   

19- چرا ديدن خدا از وراي پرده‌ي ظاهر براي جوانان امكان‌پذيرتر است؟

20- اين سخن امام علي(ع) را تكميل كنيد: «سپاس خداي را كه با ......... براي آفريدگان تجلي كرد.»


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:36

سئوالات معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار نور
 

معارف اسلامي پيش دانشگاهي  درس اول : آبشار نور

 

1 - مخاطب عبارت قرآني « انتم الفقراء الي الله » چه كساني هستند؟

1) مومنين                            2) همه ي مردم                 3) مشركين                   4) مسلمين 

  2 - رابطه ي جهان با خداوند بيش تر مشابه كدام رابطه است ؟

1) ساعت با سازنده ي آن                              2) پرتو هاي نور با منبع نور

3) گيرنده ي ثروت با دهنده ي ثروت               4 ) اتومبيل با سازنده ي آن 

  3 - ترجمه ي عبارت قرآني : « و يأت بِخََلْقٍ جديدٍ » مطابق با كدام گزينه است ؟

1) و همواره در حال آفرينش مجدداست .              2) و او شما را دوباره خواهد آفريد.

3) اگر مي توانيد ، بيافرينيد                             . 4) و خلق جديدي مي آورد . 

  4 - عبارت قرآني : « ان يشأ يذهبكم و يأت بخلقٍ جديدٍ » بيش از همه بيان گر كدام گزينه است ؟

1) رحيم               2) قادر                 3) شاكر                   4) حميد 

  5 - بيت : « ذات نايافته از هستي بخش / كي تواند كه شود هستي بخش » بيان گركدام يك از راه هاي خداشناسي است ؟

1) راه فطرت            2) برهان نظم             3) درك نيازمندي جهان به خداوند           4) برهان عليت 

  6 - از كدام عبارت قرآني اين مفهوم برداشت مي شود كه انسان ها در هستي خود به اراده ي خداوند وابسته اند؟

1) سنريهم ء اياتنا في الافاق و في انفسهم

2) فاينما تولوا فثم وجه الله

3) ان الله ربي و ربكم فاعبدوه

4) ان يشا يذهبكم و يأت بخلقٍ جديدٍ 

  7- وقتي مي گوييم منظومه ي شمسي حقيقت دارد منظور اين است كه :

1) موجود است و واقعيت دارد .

2) ذاتش مساوي با موجود بودن نيست .

3) حق بودن خود را از خدا مي گيرد.

4) بر اساس نظم آفريده شده است. 

  8 - كدام يك از ابيات زير ، راه نيازمندي را « درك نيازمندي جهان به خداوند » بيان مي كند ؟

1) يار بي پرده از در ديوار/ در تجلي است يا اولي الابصار

2) ذات نايافته از هستي بخش / كي تواند كه شود هستي بخش

3) نخست ديده طلب كن ، پس آنگهي ديدار/ از آن كه يار كند جلوه بر اولوا الابصار

4) پرده ندارد جمال غير صفات جلال / نيست براين رخ نقاب، نيست براين مغز پوست 

  9 - اين سوال كه « آيا موجودات جهان به جاي اينكه اكنون هستند و مي توانستند نباشند» ناشي از چه نوع تفكري است ؟

1) تفكري عميق در موجودات جهان

2) تفكري سطحي درباره ي مخلوقات

3) تفكر مادي

4) تفكر غير منطقي و غير معقول 

  10- كدام يك از عبارات قرآني زير بيش از همه بر قادر بودن خداوند متعال دلالت دارد ؟

1) يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله

2) و ما ذلك علي الله بعزيز

3) اولم يكف بربك انّه علي كل شيءٍ شهيدٍ

4) فاينما تولوا فثم وجه الله 

  11 - بر اساس مفهوم كدام آيه ي شريفه انسان ها در هستي خود به اراده ي خدا وابسته اند ؟

1) و نحن اقرب اليه من حبل الوريد

2) اولم يكف بربك انه علي كل شيءٍ شهيدٍ

3) يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله

4) و ما لهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احداً 

  12 - درعبارت قرآني : « و ما ذلك علي الله بعزيزٍ» واژه ي عزيز به كدام مفهوم است ؟

1) شكست ناپذير

2) قدرتمند

3) دشوار

4) بي نياز 

  13 - خداوند در قرآن كريم براي بيان وابستگي هستي انسان ها به اراده ي خداوند از كدام تعبير استفاده كرده است ؟

1) مسكين

2) فقير

3) عزيز

4) يتيم 

  14 - آيات شريفه ي : يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم و يأتِ بخلقٍ جديدٍ......» در رابطه با كدام يك از راه هاي خداشناسي مي باشد؟

1) برهان عليت

2) راه فطرت

3) برهان نظم

4) درك نيازمندي پديده ها و خداوند

15 - از عبارت قرآني : « ان يشاء يذهبكم و يأت بخلقٍ جديدٍ » كدام مطلب برداشت مي شود؟

1) از راه تفكر درخود مي توان به حقانيت خداوند رسيد.

2) انسان در عمق وجود خود حضور خداوند را درك مي كند.

3) هر چيزي پيش از اين كه نمايش دهنده ي خود باشد نشان دهنده ي خالق خداست .

4) انسان ها در هستي خود به اراده ي خداوند وابسته اند.

16 - در آيه ي شريفه ي : « يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله .....» پس از اين كه صفت « فقر» به انسان ها نسبت داده شده خداوند با چه صفاتي معرفي گرديده است؟

1) غني و حميد

2) عزيز و غني

3) حميد و مجيد

4) شهيد و حق

17 - ترجمه ي عبارت قرآني :« و ما ذلك علي الله بعزيزٍ» مطابق با كدام گزينه است؟

1) و اين براي خدا دشوار نيست.

2) و خداوند شكست ناپذير است.

3) و خداوند بر انجام امور توانا است.

4) و هيچ گاه از رحمت خدا مايوس نشويد.

 

18 - بيت : « ذات نايافته از هستي بخش / كي تواند كه شود هستي بخش » بيان گركدام مطلب است؟

1) نيازمندي موجودات به خداوند اختصاص به مرحله ي پديد آمدن آن ها دارد.

2) هر چيزي كه وجودش از خودش نباشد براي موجود بودن نيازمند ديگري است.

3) خداوند بدون هيچ واسطه اي در هر چيزي مشهود و هويدا است .

4) از راه تفكر در خود و جهان مي توان به حقانيت خداوند پي برد .

19 - اگر موجود بودن جزء ذات ما قرار داشت آن گاه ..........

1) پديده بوديم و از غير خود بي نياز

2) مي توانستيم باشيم و مي توانستيم نباشيم .

3) از پديده بودن خارج مي شديم .

4) ذات ما مساوي با موجود بودن نبود.

20 - از آن جا كه وجود انسان و ساير موجودات جهان به خداوند است ، قرآن به ترتيب چه صفاتي را به خداوند و انسان نسبت داده است ؟

1) حميد  ظلوم

2) عزيز  جهول

3) غني  حميد

4) غني  فقير

 

21 - عبارت : « اگر خدا اراده كند مي تواند هستي ما را بگيرد و مخلوقات ديگري را به جاي ما بياورد.» با كدام يك از عبارات قرآني زير ارتباط مفهومي نزديك تري دارد؟

1) فاينما تولوا فثم وجه الله

2) ان يشاء يذهبكم و يأت بخلقٍ جديدٍ

3) يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله

4) اولم يكف بربك انه علي كل شيءٍ شهيد

 

22 - در جمله ي « منظومه ي شمسي حقيقت دارد.» معناي « حقيقت » كدام است؟

1) درست بودن

2) موجود بودن

3) ارزشمند بودن

4) برتري داشتن

 

23 - دركدام يك از جملات زير مقصود از « حق » و « حقيقت » ارزشمند بودن است ؟

1) منظومه ي شمسي حقيقت دارد .

2) اين سخن حق است.

3) عدالت اجتماعي حق است .

4) مرگ حق است.

 

24 - كدام يك از جملات زير در رابطه با ويژگي هاي « پديده » صحيح است؟

الف - هستي اش از ذاتش سرچشمه نمي گيرد .

ب - ذاتش مساوي با موجود بودن نيست .

ج - حقيقتش مساوي با موجود بودن است.

د - به خود متكي است و از غير خود بي نياز

1) ب و ج

2) الف و ب

3) الف و د

4) ب و د

 

25 - يك چيز در چه صورتي براي موجود بودن به ديگري نيازمند نيست؟

1) در صورتي كه ذاتش مساوي با موجود بودن باشد.

2) در صورتي كه وجودش از ذاتش سرچشمه نگيرد.

3) در صورتي كه بين صفات و ذاتش دوگانگي وجود داشته باشد .

4) در صورتي كه افعالش از ذاتش سرچشمه بگيرد.

 

26- به ترتيب در جملات « الف » و « ب » حق به كدام معنا مي باشد؟

الف  اين سخن حق است .

ب - عدالت اجتماعي حق است.

1) ارزشمند بودن  واقعيت داشتن

2) واقعيت داشتن  درست بودن

3) درست بودن  ارزشمند بودن

4) درست بودن  واقعيت داشتن 

 


نوشته شده توسط احمد مظفری در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 10:33

درس دهم دين و زندگي پيش دانشگاهي / برنامه اي براي فردا

1 ) ویژگی های تمدنی که در حال حاضر ما در متن آن زندگی می کنیم چیست؟ ص 146

2 ) دو تجربه ی موفق ایران اسلامی در تمدن حاضر کدام است؟ ص 147

3 ) تأثیر دو تجربه ی موفق ایران اسلامی بر جهان امروز چه بوده است؟ ص 147

4 ) موقعیت کنونی ایران اسلامی نسبت به تمدن کنونی چیست؟ ص 147 و 148

5 ) بزرگ ترهای امروز ایران اسلامی نوجوانان کدام نسل هستند؟ و انتظارشان چیست؟ ص 148

6 ) سه هدف بزرگ ایران اسلامی در رابطه با تمدن جهانی چیست؟ ص 148

7 ) آیا این اهداف دست نایافتنی هستند؟ چرا؟ ص 148

8 ) برای رسیدن به اهداف سه گانه در کدام حوزه ها باید فعالیت نمود؟ ص 149 و 150 و 153

9 ) در حوزه ی فردی، انتخاب کدام برنامه ها ضروری است؟ ص 149 و 150

10) شناخت گذشته و مقایسه ی آن با عصر حاضر چگونه ما را راهنمایی می کند؟ 149

11) کدام فضایل اخلاقی موجبات رسیدن به اهداف را فراهم می سازد؟ ص 149

12) پیشرفت های علمی چه تأثیری در تقویت یک ملت دارد؟ ص 150

13) تذکر مقام معظم رهبری در باره ی پیشگامی در علم و فناوری را بنویسید. ص 150

14) آیا حضور فعال در جهان و تأثیر بر آن تنها با اقدامات فردی میسر است؟ توضیح دهید. ص 150

15) با توجه به آیه ی 104 سوره ی آل عمران اولین قدم در حوزه ی دوم اقدامات مربوط به اهداف سه گانه چیست؟ ص 150

16) مهم ترین عامل برای حضور مؤثر در میان افکار عمومی جهان چیست؟ ص 151

17) برخی از عوامل استحکام نظام اسلامی را ذکر کنید. ص 151

18) عبارت «ما می توانیم» کدام حس را در افراد یک ملت ایجاد خواهد کرد؟ نمونه ای را مثال بزنید. ص 151

19) چرا پیام اسلام پیامی برای همه ی مردم تلقی می شود؟ ص 153

20) چه رابطه ای میان  یک پیام و روش تبلیغ آن وجود دارد؟ توضیح دهید. ص 153

21) خداوند کدام روش تبلیغی را به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم آموزش می دهد؟ ص 153(آیه ی 125 سوره ی نحل)

22) روش های قرآن در مواجهه با مردم و تبلیغ پیام چیست؟ ص 153(تفکر در آیه)

23) روش های تبلیغی قرآن متکی بر چه اموری است؟ و لازمه ی به کارگیری این روش ها چیست؟ ص 153 و 154

24) تفاوت ابزارهای کنونی با ابزارهای زمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟ ص 154

25) سهل انگاری اهل حق در استفاده ی صحیح از ابزارها چه پیامدهایی دارد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنید. ص 154

26) چرا در تبلیغ اسلام باید از نیازهای عمومی آغاز کرد؟ ص 154

27) برخی از نیازهای عمومی را که در تعالیم اسلام به آن ها توجه شده، نام ببرید. ص 154

28) در تبلیغ اسلام در تمدن جدید کدام یک از رسالت های انبیا را باید احیا نمود؟ ص 154

29) مبارزه با ستمگران و برقراری عدالت نیازمند کدام هوشیاری ویژه است؟ ص 155

30) قرآن درباره ی سلطه جویی گروهی از یهودیان و مسیحیان بر مسلمین چه هشداری به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم داده است؟ ص 455

31) امام خمینی رحمة الله علیه توجه ما را به کدام نکته در خصوص سلطه جویی بیگانگان جلب می نمایند؟ ص 155

32) نگرش واقع بینانه در دعوت به حق و عدالت چیست؟ ص 155 و 156

33) نمونه ی بارز حق ستیزی و زورگوییدر عرصه ی جهانی کدام است؟ ص 157

34) هدایت ملت ها به سوی استقامت و مبارزه ای معقول و عزتمند مستلزم چیست؟ ص 157

35) آیا خداوند هر نوع ارتباطی را با غیر مسلمانان ممنوع ساخته است؟ توضیح دهید. ص 159 و 160

36) رابطه با کدام دسته از غیر مسلمانان از سوی خداوند:           الف- نهی نشده است؟         ب- نهی شده است؟ ص 159 و 160

37) آیا تلاش برای احیا و بازسازی تمدن اسلامی و اصلاح وضع کنونی جهان تنها یک وظیفه و مسؤولیت است؟ ص 162

38) کدام پندار ساده اندیشانه در یکی دو قرن اخیر درباره ی کفایت علم و دانش بشری وجود داشته است؟ ص 162

39) آیا در قرن بیست و یکم بی کفایتی علم در رساندن انسان به سعادت اثبات شده است؟ چگونه؟ ص 162

40) اعتقاد و مسؤولیت مسلمانان در ارتباط با اسلام چیست؟ ص 162

41) در دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواسته ی اصلی منتظران چیست؟ ص 163

 

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

42) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چگونه خودباوری را در یاران خود تقویت می فرمود؟ نمونه ای از وقایع صدر اسلام را بیان کنید. ص 152

43) سخنان امام خمینی رحمة الله علیه را در لزوم قیام و تحمل سختی ها بنویسید؟ ص 156

44) پیام قاطع حضرت امام رحمة الله علیه به جهان خواران چیست؟ ص 156

45) وجود روحیه ی جهاد و حماسه را در زندگی و سخنان امام خمینی رحمة الله بررسی نمایید؟ ص 157 و 158

46) از نظر امام خمینی رحمة الله علیه جنگ حق و باطل، امروز در چه شکل هایی خود را نشان می دهد؟ ص 158

47) پیام امام خمینی رحمة الله علیه به مبارزان و مجاهدان سراسر جهان چیست؟ ص 158

48) حد و مرز مبارزه ی عقیدتی از نظر امام خمینی رحمة الله علیه کدام است؟ ص 158

49) هشدار امام خمینی رحمة الله علیه به طرفداران امریکا درباره ی شهادت چیست؟ ص 158

50) امام خمینی رحمة الله علیه  درباره ی انتظار جهان خواران و سرمایه داران از رهبران مسلمین چه فرمایشی دارند؟ ص 158 و 159

51) امام خمینی رحمة الله علیه درباره ی نقش جمهوری اسلامی در احیای هویت اسلامی مسلمانان چه فرمایشی دارند؟ ص 159

52) اندیشمندان دلسوز جوامع شرقی و غربی در فکر چاره جویی برای کدام مسأله هستند؟ ص 160

53) محدودیت انسان امروز برای انتخاب شیوه ی زندگی از نظر اندیشمندان دلسوز امروزی چیست؟ ص 160 و 161

54) چگونگی سلطه و انحصار فرهنگ سازی جهانی را به دست قدرتمندان توصیح دهید. ص 161

55) قدرت های تبلیغی چگونه نیازآفرینی می کنند؟ ص 161

56) چرا ارائه ی مد روز و سلیقه سازس کاری ناپسند تلقی می شود؟ ص 161

57) پیامد ایجاد تنوع و رنگارنگی در ظواهر زندگی چیست؟ ص 161 و 162


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:32

درس نهم دين و زندگي پيش دانشگاهي / نگاهي به تمدن جديد

1 ) سه دوره ی تمدن را در اروپا مشخص کنید. ص 130

2 ) در یک نگاه اجمالی تمدن جدید، دارای چه آثاری بوده است؟ ص 134

3 ) رابطه ی مسلمانان با تمدن جدید چگونه رابطه ای است؟ ص 134

4 ) چه کسانی از نقد و بررسی گریزانند؟ ص 134

5 ) ویژگی مشترک کسانی که از نقد گریزانند چیست؟ ص 134

6 ) پیامدها و نتایج گسترده ی تمدن جدید در یک نگاه کدامند؟ ص135 تا 142

7 ) از دستاوردهای تمدن جدید کدام یک مثبت و کدام یک منفی هستند؟ ص 135 تا 142

8 ) پیامد مثبت تمدن جدید در توجه به علم و تحقیق را بنویسید. ص 135

9 ) موفقیت تمدن جدید در گسترش علم کدام باور غلط را در اذهان ایجاد نمود؟ ص 135

10) برخی توانمندی های انسان را در رابطه با تصرف در طبیعت نام ببرید. ص 135

11) آثار مخرب تصرف در طبیعت را بررسی کنید. ص 135

12) نحوه ی زندگی انسان امروز از نظر رفاهی با انسان های قرون قبل دارای چه تفاوت هایی است؟ ص 136

13) روند رشد آگاهی های مردم از قانون و حقوق را بنویسید. ص 136

14) با وجود افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق، کدام عامل باعث تضییع بعضی حقوق و ایجاد فساد اخلاق گردیده است؟ ص 136

15) آثار منفی تولید انبوه کالا را در امور مادی بنویسید. ص 137

16) آسیب اصلی تولید انبوه کالا چیست؟ ص 137

17) تولید انبوه کالا زمینه ی کدام آسیب را در کشورهای دیگر ایجاد نمود؟ و نتیجه ی آن چه بود؟ ص 137

18) وضعیت کار و سرمایه در دوران قبل از پیدایش صنعت را با دوران پس از آن مقایسه کنید. ص 139

19) عامل اصلی ایجاد فاصله ی طبقاتی در جوامع چیست؟ ص 139

20) تعریف تمدن کنونی از انسان چیست؟ ص 140

21) تعریف تمدن کنونی از انسان دارای کدام نتایج بوده است؟ ص 140

22) وضعیت اقدامات تسلیحاتی و نظامی قدرتمندان در جهان چگونه است؟ ص 142

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

23) به طور خلاصه تاریخچه ی تمدن قرون وسطی را بنویسید. ص 131

24) برخی از اعتقادات و آیین های  کلیسا را در قرون وسطی توضیح دهید. ص 131

25) عقاید انحرافی کلیسای قرون وسطی را در رابطه با موارد زیر بنویسید: ص 132

الف- ازدواج و حقوق زن                ب- موضوعات علمی                     ج- زهد و دوری از دنیا

26) آثار مثبت تمدن قرون وسطی کدامند؟ ص 132 و 133

27) تأثیرات منفی تمدن قرون وسطی را ذکر کنید. ص 133

28) تأثیر تمدن اسلامی بر تمدن قرون وسطی چه بود؟ ص 133

29) موضعگیری های کلیسا در برابر نظریات کپرنیک چه بود؟ ص 133

30) ایستادگی کلیسای قرون وسطی در مقابل علوم جدید کدام عقیده ی انحرافی را رواج داد؟ نتیجه ی این اعتقاد چه بود؟ ص 134

31) منظور از دوره ی استعمار چیست؟ برخی از ویژگی های این دوره را توضیح دهید. ص 138

32) مبارزه با استعمار از چه زمانی آغاز شد و نتیجه ی آن چه بود؟ ص 138

33) شیوه ی جدید دولت های غربی برای استعمار کشورها چیست؟ ص 138

34) پایه های اصلی قدرت اقتصادی اروپا چه بود؟ ص 138

35) آمار ثروت در جهان در سال 2005 م. بنویسید؟ ص 139

36) وضعیت بدهکاری کشورهای فقیر و سود بانکی وام های جهانی در سال 2005 م. را بنویسید. ص 139

37) بن بست های تمدن غرب را در موارد زیر بررسی کنید: ص 141

الف- نیهیلیسم(پوچ گرایی)               ب- استفاده ی ایزاری از زنان                      ج- لذت جویی افراطی

38) روند گسترش فساد از غرب به کشورهای ضعیف چگونه است؟ ص 141

39) پروفسور رابرت. اچ. بورگ درباره ی فرهنگ جامعه ی امریکا چه می گوید؟ ص 141 و 142

40) جایگاه خانواده را در تمدن کنونی غرب بررسی کنید. ص 142

41) اندیشه ی «بی توجهی به دنیا» را که توسط کلیسای قرون وسطی تبلیغ می شد، با آموزش های رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با زندگی مقایسه کنید. ص 143

42) تأثیر اسلام بر اروپائیان را در طی جنگ های صلیبیبیبان کنید. ص 144

43) برخی اصطلاحات رایج میان مسلمانان را که در کتاب «خورشید الله بر چهره ی غرب می درخشد» بیان شده بنویسید. ص 144

44) اقدام اروپاییان در آغاز پیشرفت برای فروش کالاهای خود چه بود؟ ص 145


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:31

درس هشتم دين و زندگي پيش دانشگاهي / عصر شكوفايي

1 ) هر تمدنی نتیجه ی چیست؟ ص 108
2 ) عظمت هر تمدن وابسته به چیست؟ ص 108

3 ) چگونه می توان از گذشته عبرت گرفت؟ ص 108

4 ) نیاکان ما به چه میزان به اندیشه و تفکر توجه داشته اند؟ ص 109

5 ) پرسشگری جزو کدام آموزش ها در اسلام بوده و در کدام حوزه ها جریان داشته است؟ ص 109

6 ) نیاکان ما در جهان اسلام علوم بشریرا به چند شاخه توسعه دادند و اقدامات آنان در شهرها چه بود؟ ص 109

7 ) اشتیاق به علم آموزی چگونه درکلام دانشمندان اروپایی توصیف شده است؟ ص 109

8 ) موقعیت دانشگاه های اسلامی در نزد اروپاییان چگونه بود؟ ص 109

9 ) وضعیت کتابخانه های مسلمانان پیش ازاختراع صنعت چاپ را بررسی کنید. ص 109 و 110

10) برخی از دانشگاه های جهان اسلام را نام برده وضعیت آن ها را به طور کلی توضیح دهید. ص 110

11) دانش مسلمین دربرگیرنده ی کدام حوزه ها بوده است؟ ص 110

12) کدام رشته ها در تاریخ اسلام توسعه ی فراوان یافت؟ ص 110

13) تمدن قرون وسطایی مسیحی را با اندیشه ی مسلمانان مقایسه کنید. ص 111

14) موقعیت علمی شخصیت های مقابل را بررسی کنید:             الف- ابونصر فارابی          ب- ابوعلی سینا    ص 111

15) برخی از دانشمندان بزرگ اسلامی در رشته های فلسفه و کلام را نام ببرید. ص 111 و 112

16) سخن ملا صدرای شیرازی را در هماهنگی میان دین و تفکر عقلی بنویسید. ص 111

17) اقدامات دانشمندان مسلمان در شاخه ی ریاضی را بنویسید. ص 112

18) شخصیت استثنایی مسلمان در تاریخ ریاضی کیست و چه اقداماتی انجام داده است؟ ص 112

19) سایر ریاضیدانان بزرگ اسلامی و اقدامات آنان را نام ببرید. ص 112

20) وضعیت مسلمانان را درامورمربوط به بهداشت و سلامتی توضیح دهید. ص 112 و 113

21) سوابق محمد بن زکریای رازی را در علم پزشکی بنویسید. ص 113

22) منظور از امیر پزشکان کیست؟ اعتبار علمی کتب وی را بررسی کنید. ص 113

23) نظریات و تحقیقات ابتکاری این سینا در زمینه های مختلف را توضیح دهید. ص 113

24) وضعیت پزشکان مسلمان را در جراحی شرح دهید. ص 114
25) اولین بیمارستان مسلمانان در چه سالی، در کجا و با استفاده از کدام تجربه ساخته شد؟ ص 114
26) وضعیت کلی اولین بیمارستان مسلمین چگونه بود و محل بنای آن چگونه انتخابشد؟ ص 114
27) وضعیت بیمارستان قاهره را توصیف کنید. ص 115

28) دانشمند مسلمان علم گیاه شناسی کیست؟ توضیح دهید. ص 115

29) نظر گوستاو لوبون را درباره ی مؤسس علم شیمی بنویسید. ص 115

30) درباره ی هر یک از دانشمندان زیر مختصری توضیح دهید:

الف- جابر بن حیان                        ب- ابوریحان بیرونی                     ج- ابوسعید سجزی                        ص 115

31) اقدامات مسلمین در ستاره شناسی چه بود و نخستین تأثیر تمدن اسلامی در این رشته مربوط به چیست؟ ص 115

32) کدام تلاش همپای تلاش های علمی، از جلوه های زیبای تمدن اسلامی محسوب می شود؟ ص 115

33) در چه صورت درخت علم و معرفت و اخلاق شکوفا و بارور می گردد؟ ص 116

34) عطش مسلمانان برای دریافت و تبیین معارف قرآن آنان را به چه اقدامی وا می داشت؟ ص 116

35) علم تفسیر چگونه شکل گرفت؟ برخی از مفسران تاریخ اسلام را نام ببرید. ص 116

36) چرا جمع و تدوین حدیث در نزد مسلمانان اهمیت زیادی داشت؟ ص 116

37) بنا به نقل افراد چند نفر از رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم حدیث نقل کرده اند؟ توضیح دهید ص 116

38) اولین تنظیم کننده ی کتاب در جمع احادیث پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم کیست؟ ص 116

39) درباره ی علم حدیث شناسی  و علم فقه توضیح دهید. ص 116 و 117

40) برای به دست آوردن احکام و قوانین از منابع مرتبط یک فقیه باید با در کدام علوم تخصص داشته باشد؟ ص 117

41) تدوین قوانین فردی و اجتماعی توسط فقها چه تأثیری بر نظام زندگی دارد؟ ص 117

42) جرج برنارد شاو، نویسنده ی معروف انگلیسی، درباره ی فقه اسلامی چه می گوید؟ ص 117

43) زندگی سیاسی و روابط اجتماعی پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم بر چه اساسی بنا شده بود و چه آموزشیدر این رابطه به مردم داده بودند؟ ص 118

44) حاکمان اموی و عباسی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه شیوه ای را در حکومت پیش گرفتند؟ ص 118

45) کدام عوامل باعث شد تا ستمگران برخی ظواهر را مراعات کنند؟ ص 118

46) قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید با کدام هدف و چه تأثیری صورت گرفت؟ ص 118 و 119

47) حاکمان اموی و عباسی با چه مزاحمت هایی و از سوی چه کسانی مواجه بودند؟ ص 119

48) دوران حکومت بنی امیه چگونه به پایان رسید؟ ص 119

49) هدایت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم در زنده نگه داشتن سیره ی آن حضرت، چه تأثیری بر حاکمان عباسی داشت؟ ص 119

50) مبارزات سیاسی قبل از ظهور اسلام را با مبارزات سیاسی دوره ی اسلامی مقایسه کنید. ص 119

51) اقدامات ننگین حاکمان بنی امیه و بنی عباس را که موجب کاهش استیلای اسلام گردید بیان کنید. ص 119 و 120

52) برخی آثار با برکت تمدن اسلامی را تا قرن هشتم ذکر کنید. ص 120

53) شیوه ی حکومتی امویان و عباسیان به چه چیز منجر شد؟ ص 120

54) دو تهاجم بزرگ بر پیکره ی جهان اسلام در کدام دوران و از کدام نواحی صورت گرفت؟ ص 120

55) تهاجم امپراطوری روم از چه سالی، با چه انگیزه ای  و با هجوم به کدام مناطق آغاز شد؟ ص 120

56) نتیجه ی جنگ های صلیبی رومیان با مسلمین چه بود؟ ص 120

57) کدام ویژگی در حمله ی مغولان به مرکز و شرق جهان اسلام، مانع از تجدید حیات تمدن اسلامی شد؟ ص 120 و  121

58) فرمان چنگیز مغول به نیروهایش در تخریب ایران اسلامی چه بود؟ ص 121

59) سرگذشت تلخ شهرهای سمرقند، خوارزم، بلخ، مرو و نیشابور در حمله ی مغول را توصیف کنید. ص 121 و 122

60) ویرانگری های مغولان به جز در شهرهای مذکور کدام شهرهای دیگر را در بر گرفت؟ ص 122

61) ویژگی دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با نزول قرآن از کدام جنبه قابل تأمل است؟ ص 122

62) دومین اثر هنری – ادبی اسلام چیست؟ ص 122

63) محور هنر و ادب تمدن اسلامی چیست؟ ص 122

64) جلوه گاه اصلی انواع گوناگون هنر و ادب در تمدن اسلامی چیست و کدام هنرها در آن ها جلوه کرده است؟ ص 122 و 123

65) جایگاه شعر در تمدن اسلامی چیست؟ ص 123

66) جایگاه شعر فارسی د رجهان امروز را بررسی کنید. ص 123

67) توجه شاعران غزلسرا به عشق حقیقی چگونه در اشعار آنان تجلی کرده است؟ مثال بزنید. ص 123

68) در بنای باشکوه مساجد چگونه می توان تلاقی دین و هنر را مشاهده کرد؟ ص 124

69) در هنر اسلامی به کدام اصول توجه ویژه ای شده است؟ ص 124

70) تاریخچه ی تمدن اسلامی را از آغاز تا افول آن به طور خلاصه بیان کنید. ص 125

71) چه عواملی زمینه ساز افول تمدن اسلامی گردید؟ ص 125

72) امام علی علیه السلام، به فرزندان گرامیش و هر مسلمانی که وصیت نامه ی آن حضرت را می خواند چه سفارشی در مورد قرآن کرده اند؟ ص 127

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

73) اهمیت کتاب «قانون» ابن سینا در چیست؟ ص 127

74) تعریف ابن سینا از علم پزشکی چیست؟ 127

75) توصیه ی ابن سینا برای بهداشت و نگه داری تندرستی را بنویسید. ص 127

76) ابن سینا ورزش را چگونه معرفی می کند؟ ص 127 و 128

77) پیشنهاد ابن سینا برای تنوع در ورزش کدام است؟ ص 128

78) نظرات ابن سینا را در خصوص حمام و جنبه های درمانی آن بنویسید. ص 128

79) رواج بحث هایی در رابطه با تغذیه، ورزش و بهداشت در میان مسلمانان نشانه ی چیست؟ ص 128

80) نمونه ای از داستان های تخیلی مسلمانان را توصیف نموده، پیام آن را مشخص کنید. ص 129

81) بارون کارا دووو درباره ی داستان های تخیلی مسلمانان چه نظری دارد؟ ص 129


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:31

درس هقتم دين و زندگي پيش دانشگاهي / پایه های استوار

1 ) مشاهدات یحیی بن عفیف را درباره ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در روزهای آغاز بعثت بنویسید. ص 88

2 ) عباس بن عبدالمطلب درباره ی نماز رسول خدا به اتفاق حضرت خدیجه و امام علی علیهم السلام چه گفت؟ ص 88

3 ) با گذشت نیم قرن از دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه تأثیری در سرزمین های اطراف ایجاد شد؟ ص 88

4 ) در قرن اول بعثت دامنه ی اسلام تا کدام نواحی گسترش یافت؟ ص 88

5 ) در حال حاضر برای بازنگری به تمدن اسلام در کدام نکات باید تأمل داشته باشیم؟ ص 88

6 ) لازمه ی گذر از دوره ی جاهلی به عصر اسلام چه بود؟ ص 90

7 ) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم رسالت خود را چگونه، با چه پیامی و از کجا آغاز کرد؟ ص 90

8 ) محور رسالت رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه بود؟ ص 91

9 ) در قرآن کریم دعوت تمدن های موجود به توحید چگونه به پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم فرمان داده شده است؟ ص 91

10) در کنار دعوت به توحید، کدام نگرش مورد توجه پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم قرار گرفت و این امر چه تأثیری بر یاران و پیروان آن حضرت داشت؟ ص 91

11) آیه ی 13 سوره ی حجرات به کدام یک از اقدامات رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در تأسیس تمدن اسلامی اشاره دارد؟ ص 92

12) ترجمه ی آن بخش از آیه ی 13سوره ی حجرات را که به مبارزه با تبعیضات نژادی و طبقاتی اشاره دارد، بنویسید. ص 92

13) وجود کدام یاران و پیروان در جمع اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بیانگر عدم توجه اسلام به نام و نسب است؟  ص 92

14) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بر ویرانه های کاخ اشرافیت جاهلی کدام بنا را برپا ساخت؟ ص 92

15) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به مردم درباره ی عدل چه مطالبی را می آموختند؟ ص 92

16) با تشدید درگیری اسلام با مشرکان و ستمگران خداوند چه فرمانی به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم ابلاغ فرمود؟ ص 92

17) آرمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در برقراری عدالت اجتماعی چه بود و در این رابطه چه اقداماتی کردند؟ ص 93

18) چرا جامعه ی معاصر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به عصر جاهلیت نامیده می شود؟ ص 94

19) برخی از نشانه ها و مظاهر جهل و خرافه پرستی در دوره ی جاهلی را بنویسید. ص 94 و 95

20) اقدامات پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با تکیه بر قرآن کریم در از بین بردن آداب جاهلی چه بود؟ ص 97

21) اولین آیات نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم حاکی از کدام حقیقت است؟ ص 97

22) ترجمه ی  آیه ی 9 سوره ی زمر را بنویسید. «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون إنّما یتذکر أولوا الالباب» ص 97

23) کدام عوامل موجبات شکست سد جاهلیت و خرافه گرایی را فراهم آورد؟ ص 97

24) وضعیت علم آموزی در ایران هم عصردوره ی جاهلی چگونه بود؟ ص 97

25) دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با علم آموزی چیست؟ ص 97

26) دیدگاه جامعه ی جاهلی درباره ی جهان چه بود؟ ص 101

27) اقدامات رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم برای اصلاح نگرش مردم عصر جاهلی درباره ی انسان و جهان را بنویسید. ص 101

28) هدف پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم از تبلیغ نگرش خود درباره ی جهان چه بود؟ ص 101

29) ویژگی های انسان های تربیت شده در مکتب پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟ ص 101

30) خداوند کدام دیدگاه را در آیه ی 32 سوره ی أعراف اعلام فرموده است؟ ص 101

31) کدام موارد از سوی خداوند در آیه ی 33 سوره ی أعراف به عنوان حرام معرفی شده است؟ ص 102

32) وضعیت فردی و اجتماعی زنان را در عصر جاهلی بررسی کنید. ص 103

33) برنامه ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در إحیای منزلت زن چه تحول عمیقی را در جامعه ی جاهلی به وجود آورد؟ ص 103

34) آیه ی 97 سوره ی نحل درباره ی یکسانی مقام زن و مرد چه فرمایشی دارد؟ ص 103

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

35) جامعه ی قبل از اسلام در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام چگونه توصیف شده است؟ ص 89

36) امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردم عرب درباره ی گذشته ی آنان چه می فرماید؟ ص 89

37) دیدگاه جاهلیت درباره ی دختران و زنان را بنویسید. ص 89

38) چه عادات زشتی در میان قبایل پیش از اسلام رواج داشته است؟ ص 90

39) وضعیت اعتقادی جهان خارج از شبه جزیره ی عربستان را به طور کلی و در حوزه ی: الف – ایران   ب – روم توضیح دهید. ص 90

40) سلمان فارسی رحمة الله علیه در باره ی اصل و نسب خود چه بیانی داشت؟ ص 92

41) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه چیز را نسب افتخار آمیز هرکس می دانند؟ ص 93

42) زهرة بن عبدالله در گفتگو با رستم فرخزاد دین اسلام را چگونه معرفی کرد؟ ص 93

43) چه چیز مانع توافق زهرة بن عبدالله با رستم فرخزاد شد؟ ص 93 و 94

44) ترجمه ی آیات 1 تا 3 سوره ی ماعون را بنویسید و بگویید در ارتباط  با کدام ویژگی تمدن اسلامی می باشد؟ ص 95

45) ماجرای کناره گیری فردی ثروتمند از شخصی فقیر در حضور رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم را بنویسید و ارتباط آن را با برنامه های آن حضرت بیان کنید. ص 95

46) رفتار رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم با پیرزنی که قصد مراجعه به ایشان داشت چگونه بود؟ ص 96

47) از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم برترین جهاد چیست؟ ص 96

48) رفتار امام علی علیه السلام با پیرمرد از کار افتاده ی مسیحی چگونه بود؟ ص 96

49) کدام رفتار پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم بیانگر ترجیح علم بر عبادت است؟ ص 97 و 98

50) ارزش دانشجو و دانشمند چگونه در کلام پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم بیان شده است؟ ص 98

51) فضیلت عالم بر عابد در کلام پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چگونه توصیف شده است؟ ص 98

52) بنا به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم جهاد دانشجو چیست؟ ص 98

53) منظور رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم ازبوستان های بهشت چیست؟ ص 98

54) دانشمندترین، گرانقدرترین و کم ارزش ترین افراد از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه کسانی هستند؟ ص 99

55) فرمایش امام رضا علیه السلام درباره ی ارزش علم به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم را بنویسید. ص 99

56) برخی از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه را درباره ی ارزش علم و عالم بنویسید. ص 99

57)جایگاه علم را در نزد حضرت زهرا سلام الله علیها بررسی کنید. ص 99 و 100

58) نمونه ای از مبارزه ی معصومین علیهم السلام با خرافات و سایر آفات درست اندیشی را بیان کنید. ص 100

59) جایگاه دختر در اشعار جاهلی چگونه توصیف شده است؟ ص 104

60) جایگاه دختر را در مکتب اسلام با عصر جاهلی مقایسه کنید. ص 104

61) فضایل وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها را توضیح دهید. ص 104

62) چند نمونه از رفتارهای  رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم با دخترشان حضرت زهرا سلام الله علیها را بنویسید. ص 104 و 105

63) چند نمونه از سخنان پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم درباره ی حضرت زهرا سلام الله علیها را بازگو نمایید. ص 105

64) برخی ازرفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها در حمایت از پدر بزرگوارشان را بنویسید. ص 105

65) فضایل زنان خاندان پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم و نقش مؤثر تاریخی آنان را بیان کنید. ص 105


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:30

درس ششم دين و زندگي پيش دانشگاهي / قدرت پرواز

1 ) تفاوت اساسي ميان انسان و ساير موجودات از نظر كار و خاصيت مربوط به هر يك كدام است ؟ ص 70

2 ) حقيقت اختيار چيست؟ آيا اين حقيقت قابل انكار است؟ توضيح دهيد. ص 70

3 ) نشانه هاي وجود اختيار را نام ببريد. ص 70 و 71

4 ) تفكر و تأمل را به عنوان يكي از نشانه هاي وجود اختيار تعريف كنيد. ص 70

5 ) خرسندي پس از كار را به عنوان يكي از نشانه هاي وجود اختيار تعريف كنيد. ص 70

6 ) احساس شرم و پشيماني را به عنوان يكي از نشانه هاي وجود اختيار تعريف كنيد. ص 70

7 ) مسؤوليت پذيري در قبال كار را به عنوان يكي از نشانه هاي وجود اختيار تعريف كنيد. ص 71

8 ) هر يك از آيات: 3 سوره ي انسان – 96 اعراف – 11 رعد – 117 هود و 20 شوري، چگونه وجود اختيار در انسان را اثبات مي كنند؟ ص 69

9 ) با توجه به شباهت قدرت اختيار با قدرت تفكر، كدام نكته در ارتباط با اختيار انسان داراي اهميت است؟ ص 71

10) تفاوت انسان ها از نظر استفاده از استعدادها چيست؟ ص 71

11) فرد معتقد به وجود اختيار و آزادي را با كسي كه منكر آن است مقايسه كنيد. ص 71

12) اعتقاد به وجود قدرت اختيار  چه تأثيري از بعد اجتماعي دارد؟ ص 72

13) عدم اعتقاد به اختيار و رواج جبري گري داراي كدام اثرات منفي از ديدگاه اجتماعي است؟ ص 72

14) در تاريخ اسلام رواج عقيده به جبر مورد استفاده ي چه گروهي بوده است؟ چگونه؟  ص 72

15) چرا اختيار براي هر انديشه اي قابل تبيين نيست؟ با ذكر يك مثال توضيح دهيد. ص 73

16) پايه هاي اعتقاد به اختيار را نام ببريد. ص 73 و 74

17) اعتقاد به خداي حكيم و مدبر را به عنوان يكي از پايه هاي پذيرش اختيار توضيح دهيد. ص 73

18) منظور از حاكميت قضا و قدر چيست؟ ص 74

19) معاني لغوي هر يك از واژ ه هاي «قدر» و «قضا» را بنويسيد.  ص 74

20) موجودات جهان از كدام جهات قضا و قدر الهي محسوب مي شوند؟ ص 74

21) يكي از پديده هاي طبيعت را كه به عنوان نمونه اي از قضا و قدر در قرآن بيان گرديده است، نام برده و درباره ي آن توضيح دهيد. ص 75

22) با توجه به تقدير و قضاي الهي، يك موجود چه وقت ايجاد مي شود؟ ص 75

23) نقشه ي جهان خلقت و خلق موجودات را از نظر ارتباط با قضا و قدر الهي بررسي كنيد. ص 76

24) هر يك از مفاهيم «تقدير» و «قضا» ي الهي از كدام صفات خداوند سرچشمه مي گيرند؟ ص 76

25) آيا هر تقديري متكي بر يك قضا ي الهي است؟ توضيح دهيد و نظر قرآن را در اين مورد بنويسيد. ص 76

26) ساده ترين و آشكارترين تقديرها كدام است؟ ص 77

27) آيا منظور از تقدير جهان توسط خدا همان تقديرات ساده و آشكار است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. ص 77

28) چرا هر كاري كه از روي اختيار از انسان سر بزند، مشمول تقدير الهي است؟ ص 77

29) توجه به مقدر بودن اختيار انسان كدام نتيجه گيري مهم را به دنبال دارد؟ ص 77

30) در پيدايش يك گل آيا مي توان تقدير الهي و نظام خلقت را از يكديگر قابل تفكيك دانست؟ چرا؟ ص 78

31) تقدير الهي در رابطه با به وجود آمدن يك گل را توضيح دهيد. ص 78

32) اشتباه انسان در رابطه با تصور محدوديت هاي ناشي از نظام قانونمند عالم چيست؟ ص 78

33) اگر نظام حاكم بر عالم نبود چه مي شد؟ ص 78

34) زيبايي خلقت در ارتباط با اختيار انسان چيست؟ توضيح دهيد. ص 78

35) برداشت غلط از علم و تقدير الهي ناشي از چيست و چه اعتقادات مردودي را به دنبال دارد؟ ص 79

36) علم خداوند را  با پيش بيني درباره ي يك نتيجه مقايسه كنيد. ص 80

37) بنا بر اصل توحيد افعالي هر پديده مظهر چيست؟ ص 80

38) علت هايي كه در پيدايش يك پديده دخالت مي كنند، بر چند دسته اند؟ نام ببريد. ص 80

39) علل عرضي را با ذكر يك مثال توضيح دهيد. ص 80

40) علل طولي را با ذكر يك مثال تعريف كنيد. ص 80 و 81

41) با توجه به علل طولي رابطه ي اختيار انسان با اراده ي خدا را  توضيح دهيد. ص 81

 

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

42) آيا جامعه ي تربيت يافته توسط پيامبر صلي الله عليه و أله و سلم اعتقاد به جبري گري داشته است؟ ص 72

43) نظر گوستاو لوبون شرق شناس فرانسوي را درباره ي تأثير مسلمانان بر اروپاي مسيحي بنويسيد. ص 72

44) ويل دورانت مورخ امريكايي درباره ي تأثير اسلام در تربيت شخصيت هاي برجسته چه نظري دارد؟ ص 73

45) تحول چشمگير در فرهنگ و انديشه ي جامعه ي معاصر پيامبر صلي الله عليه و أله و سلم بيانگر چيست؟ ص 73

46) كدام عوامل مانع پيشرفت بيشتر و طولاني تر تمدن اسلام گرديد؟ ص 73

47) با تشبيه جهان به يك ساختمان، مراحل تقدير و قضاي الهي را در آن مشخص كنيد. ص 76

48) در ماجراي بازگشت از جنگ صفين، كدام برداشت نادرست از قضا و قدر الهي در پرسش از امام علي عليه السلام

قابل مشاهده است؟ پاسخ امام به اين پرسش چه بود؟ توضيح دهيد. ص 82

49) منظور اميرالمؤمنين از اين جمله كه: «از قضاي الهي به قدر الهي پناه مي برم» چيست؟ ص 82

50) اعتقاد به تقدير الهي چه تأثيري در رويارويي انسان با حوادث خوشايند و ناخوشايند دارد؟ ص 82

51) كدام عامل به افزايش تلخي حوادث يا افراط در خوشي ها دامن مي زند؟ ص 83

52) در چه صورت واكنش انسان به سختي ها و خوشي ها متعادل خواهد بود؟ ص 83

53) واكنش مسلمانان ومنافقان صدر اسلام در موقعيت هاي بحراني چگونه بود؟ ص 83

54) آموزش الهي در نگرش صحيح به حوادث زندگي چه پيامدهايي را به دنبال دارد؟ ص 83

55) يكي از زيبا ترين عكس العمل ها را در واقعه ي كربلا از زبان فاطمه ي صغري سلام الله عليها نقل كنيد. ص 83

56) در كلام حضرت فاطمه ي صغري سلام الله عليها چه حقايقي در رابطه با تقدير الهي قابل مشاهده است؟  ص 8457) بنا به فرمايش رسول خدا صلي الله عليه و أله و سلم باور به تقدير موجب چيست؟ ص 84


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:29

درس پنجم دين و زندگي پيش دانشگاهي / بازگشت

1) حديثي قدسي در خصوص اشتياق خداوند نسبت به بندگان خويش بنويسيد. ص 54

2 ) انسان را از نظر توانايي مقابله با موانع بيروني با ساير موجودات مقايسه كنيد. ص 55

3 ) امكان اقدام و قيام عليه خود با كدام وي‍ژگي انسان مرتبط است؟ ص 55

4 ) امكان قيام انسان، بر عليه كدام «خود» اوست؟ چگونه؟ ص 55

5 ) نحوه ي گرايش به خدا را در انسان بررسي كنيد. ص 55

6 ) اشتياق خداوند به رستگاري و سعادت بندگان چگونه است؟ ص 55

7 ) خروج از مسير الهي چگونه براي انسان رخ مي دهد؟ ص 56

8 ) چگونه با ارتكاب به گناه چراغ عقل و فطرت خاموش مي شود؟ ص 56

9 ) افزايش تدريجي حرمت شكني در مسير الهي، چه نتايجي را به بار مي آورد؟ ص 56 (پاسخ قبل)

10) پرتگاه هاي خطرناك سقوط انسان در ضلالت كدامند؟ توضيح دهيد. ص 57

11) گناهان را از نظر ميزان تخريب بررسي كنيد. ص 57

12) تأثيرات مخرب گناهان زير را مشخص كنيد: ص 57

الف- دروغ                           ب – مال حرام                               ج – خوار شمردن نماز

13) توجه به ناظر بودن خداوند به هنگام ارتكاب گناه، داراي كدام اثرات است؟ ص 57

14) وجود كدام ويژگي در انسان امكان «توبه» را براي او فراهم آورده است؟ ص 58

15) «توبه» به طور كلي به چه معناست؟ معناي آن را در موارد مقابل بنويسيد:        الف- بنده        ب – خداوند    ص 58

16) در آيه ي 39 سوره ي مائده توبه به چه معنا به كار رفته است؟ مشخص كنيد. ص 58

17) چرا در آيه ي 39 سوره ي مائده گناه، ظلم ناميده شده است؟ ص 58

18) بين توبه ي بنده و توبه ي خداوند، چه مرحله اي وجود دارد؟ ص 58 آيه ي 39 سوره ي مائده

19) با توجه به آيه ي 23 سوره ي اعراف، اگر مغفرت الهي صورت نگيرد چه خواهد شد؟ ص 58

20) پذيرش توبه چه تأثيري در فرد توبه كننده پديد مي آورد؟ ص 59

21) چرا براي كسي كه متوجه خطاي خود شده هيچ اقدامي فوري تر از توبه نيست؟ ص 59

22) منظور از «پيرايش» در مراحل توبه چيست؟ ص 59

23) پس از پيرايش، مرحله ي بعدي در توبه چيست؟ ص 59

24) تأثير توبه را در پيرايش و مراحل پس از آن در كلام امير المؤمنين عليه السلام بررسي كنيد. ص 59

25) حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و أله و سلم درباره ي توبه و تأثير آن بنويسيد. ص 59

26) قرآن كريم از توابين با چه عنواني ياد كرده است؟ ص 59

27) توبه را به عنوان تحولي معنوي تعريف كنيد. ص 60

28) مراحل توبه را نام ببريد. ص 60 و 61

29) مرحله ي اول توبه را تعريف كنيد. ص 60

30) روايتي در ارتباط با لزوم مرحله ي اول توبه بيان كنيد. ص 60

31) در چه صورت توبه تنها ادعا خواهد بود؟ ص 60

32) ركن دوم توبه را نام برده و تعريف كنيد. ص 60

33) اظهار ندامت و استغفار در چه صورت پذيرفته نيست؟ ص 60

34) تأثير منفي استغفار ظاهري چيست؟ حديثي از امام رضا عليه السلام در اين مورد بنويسيد. ص 60

35) تحول فرد را پس از مرحله ي اول و دوم توبه توضيح دهيد. ص 61

36) مرحله ي سوم توبه را توضيح دهيد. ص 61

37) آيا جبران حقوق مردم تنها در مسائل مادي مربوط به آن هاست؟ با ذكر مثال توضيح دهيد. ص 61

38) با توجه به لزوم جبران حقوق در توبه، چرا مسؤوليت علما، رهبران سياسي، دانشمندان و... سنگين تر از سايرين است؟ ص 61 و 62

39) وظيفه ي شخص تائب در جبران حقوق مربوط به خداوند چيست؟ ص 62

40) آيا غير از مراحل سه گانه ي توبه، مراتب ديگري برا ي آن وجود دارد؟ ص 62

41) توبه از چه نظر با توحيد عملي شباهت دارد؟ ص 62

42) منظور از توبه ي اجتماعي چيست؟ ص 62

43) راه اصلاح و معالجه ي جامعه از بيماري ها و انحرافات اجتماعي چيست؟ ص 63

44) در چه صورت اصلاح جامعه مشكل مي شود؟ ص 63

45) نمونه هايي از آثار كوتاهي مردم در اصلاح جامعه را ذكر كنيد. ص 63

46) قرآن كريم در رابطه با توبه ي اجتماعي چه مواردي را تذكر داده است؟ ص 63

47) سرگذشت حضرت يونس عليه السلام را در رابطه با توبه ي قومش بنويسيد. ص 63

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

48) فرازهايي از دعاي افتتاح را كه بيانگر محبت خداوند به انسان خطاكار است، بنويسيد. ص 55

49) چرا خداوند حضرت داود عليه السلام را مأمور كرد تا به گناهكاران مژده و به راست كرداران بيم دهد؟ ص56

50) موعظه ي اميرالمؤمنين عليه السلام به كسي كه از ايشان درخواست موعظه كرد، چه بود؟ ص 64

51) تا چه زماني مهلت توبه كردن داريم و بهترين دوران برا ي آن كدام است؟ ص 64

52) امتيازات دوران جواني را نسبت به پيري در رابطه با توبه بررسي كنيد. ص 64

53) فريب بزرگ شيطان در رابطه با توبه چيست؟ چه دليلي بر فريب بودن آن داريد؟ ص 64 و 65

54) خداوند برنامه ي زندگي مؤمنان را چگونه تنظيم كرده است؟ ص65

55) خوشي حقيقي از آن چه كساني است؟ ص 65

56) در فرمايش امام خميني رحمه الله ايام جواني با چه تعبيري توصيف شده است؟ چرا؟ ص 65

57) توصيه ي امام خميني رحمه الله در لزوم به تأخير نينداختن توبه چيست؟ ص 65


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:28

درس چهارم دين و زندگي پيش دانشگاهي / اخلاص

 ۱ ) هدف از خلقت انسان در آيه ي 56 سوره ي ذاريات چگونه بيان شده است؟ ص41

2 ) وظيفه ي انسان براي تحقق توحيد عملي چيست؟ ص 41

3 ) مسير توحيد عملي چگونه مسيري است؟ ص 42

4 ) پاسخ خداوند به دعاي مؤمنينُ در سوره ي حمد (اهدنا الصراط المستقيم) چيست؟ ص 42

5 ) رابطه ي دين و صراط مستقيم چيست؟ ص 42

6 ) مراتب بندگي افراد وابسته به چيست؟ ص 42

7 ) زندگي انسان صحنه ي نزاع بين كدام جهت گيري هاست؟ ص 43

8 ) در خواست خداوند از انسان در نزاع هميشگي وي در زندگي چيست؟ ص 43

9 ) در خواست خداوند از انسان در بندگي كردن چگونه در وجود او نهاده شده است؟ ص 43

10) وظيفه ي انسان در اجابت درخواست بندگي خدا از وي چيست؟ ص 43

11) اخلاص در بندگي و توحيد عبادي به چه معناست؟ ص 43

12) ميزان پيشروي انسان در مسير بندگي و اخلاص چه تأثيري بر او دارد؟ ص 43

13) نحوه ي سرسپردگي انسان به خداوند چيست؟ ص 44

14) پنج مورد از ثمرات توحيد عبادي و اخلاص در بندگي را نام ببريد. ص 44

15) زندگي پيشوايان ديني ما عليهم السلام، بيانگر كدام حقيقت در رابطه با توحيد عملي است؟ ص 44

16) راه هاي پيشروي در مسير بندگي كدامند؟ ص 46 تا 51

17) اولين قدم براي ورود به صراط مستقيم چيست؟ ص 46

18) خضوع در مقابل حق داراي چه نتايجي است؟ ص 46

19) كساني كه حق پذير نيستند، چگونه راه ورود حق را به روي خود مي بندند؟ ص 46

20) نقش «دل» در دوست داشتن چيست؟ ص 46

21) نتيجه ي پاسخ دل به هوي چيست؟ ص 47

22) حقيقت اسلام چيست و بزرگترين حق كدام است؟ ص 47

23) قرآن كريم همواره ايمان را همراه با چه چيز معرفي كرده است؟ چرا؟ ص 47

24) در جامعه ي اسلامي قرون اول و دوم هجري در رابطه با ايمان كدام انحراف فكري پيدا شد؟ ص 47

25) برخورد امامان شيعه عليهم السلام با گروه «مرجئه» چه بود؟ ص 47 و 48

26) جايگاه ايمان در منطق اسلام چيست؟ ص 48

27) پيامبر اسلام صلي الله عليه و أله و سلم در مورد لزوم عمل چه فرمايشي به دختر بزرگوارشان داشته اند؟ ص 48

28) خداوند به مؤمنين اهل عمل چه وعده اي داده است؟ ص 48

29) توجه دائمي به معاد چه تأثيري در تقويت عبوديت و توحيد عملي دارد؟ ص 48

30) در قرآن كريم، لزوم توجه به معاد با هشدار و توصيه به چه اموري مطرح شده است؟ ص 48

31) وظيفه ي  ما در به ياد داشتن معاد و روز حساب چيست؟ ص 49

32) با مقايسه ي جدي بين كوتاهي عمر دنيا و جاودانگي آخرت، تجارت عاقلانه كدام است؟ و خردمند چه كسي است؟ ص 49

33) افزايش معرفت در توحيد نظري چگونه عامل تقويت توحيد عملي محسوب مي شود؟ ص 49

34) قرآن كريم به منظور افزايش معرفت در توحيد نظري چه توصيه اي دارد؟ ص 49

35) قرآن كريم با چه هدفي به طور مداوم و مكرر به تفكر و تعقل دعوت كرده است؟ ص 49

36) راز و نياز با خداوند را به عنوان عاملي براي تقويت توحيد عملي بررسي نماييد. ص 50

37) جايگاه ويژه ي نماز را به عنوان يكي از مصاديق راز و نياز با خداوند توضيح دهيد. ص 50

38) مهم ترين شرط در درستي نماز چيست؟ توضيح دهيد. ص 50

39) حضور قلب در نماز چه تأثيري بر ساير فعاليت هاي انسان دارد؟ ص 50

40) آيا پيشروي در مسير بندگي تنها با برنامه هاي فردي حاصل مي شود؟ توضيح دهيد. ص 51

41) توجه به چه اموري نشاندهنده ي تلاش براي تحقق توحيد و عدل در اجتماع است؟ ص 51

42) كساني كه نسبت به امور اجتماعي بي تفاوتند، تا چه حد در بندگي خداوند پيش رفته اند؟ ص 51

43) فرمايش پيامبر صلي الله عليه و أله و سلم را در مورد لزوم توجه به امور مسلمين بنويسيد. ص 51

44) نمونه هايي از توجه به امور مسلمين را در زندگي پيشوايان عليهم السلام بيان كنيد. ص 51 و 52

45) وضعيت افراد مختلف را در انجام فعاليت هاي روزمره بررسي كنيد.  ص 52

46) منظور از انگيزه هاي متعارض در انجام كارها چيست؟ و چگونه اين تعارض از بين مي رود؟ ص 53

 

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

47) درك ثمرات وصف ناشدني درخت عبوديت وابسته به چيست؟ ص 44

48) بنا به فرمايش رسول خدا صلي الله عليه و أله و سلم خداوند در ازاي بندگي، به فرزندان آدم چه وعده اي داده است؟ ص 44 و 45

49) با توجه به حديث فوق، اهداف متوسط و نهايي از خلقت انسان چيست؟ ص 45


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:28

درس سوم دين و زندگي پيش دانشگاهي / حقيقت بندگي

1 ) هر يك از عبارات زير به كدام يك از انواع توحيد اشاره دارد؟ ص 27 و 28

الف- سرچشمه ي خوبي ها و زيبايي ها خداست.                          ب - تنها وجود مستقل خداست.

ج - انسان خدا را به يگانگي مي شناسد.                                     د -  تنها مدبر و مالك و سرپرست جهان خداست.

2 ) ترجمه ي آيات زير را بنويسيد: ص 27

الف- إن الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم                   ب - و إليه تُرجَعون

ج  - لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون                                       د - و إلي الله عاقبه الأمور

3 ) با درك كدام اعتقادات انسان به اين نتيجه مي رسد كه تنها بايد خدا را اطاعت كند؟ ص 28

4 ) اگر اطاعت از غير خدا نا بجا و غلط است، چگونه مي توان از پيامبر و جانشينانش عليهم السلام اطاعت كرد؟ ص 28

5 ) چرا اطاعت از پيامبر و جانشينانش عليهم السلام لازمه ي توحيد عملي است؟ص 28

6 ) توحيد عملي با چه عنوان ديگري خوانده مي شود و نتيجه ي چيست؟  ص 29

7 ) منظور از توحيد عملي چيست؟ ص 29

8 ) آيه 51 سوره ي آل عمران: «إن الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» چگونه بيانگر ارتباط توحيد افعالي و توحيد عملي است؟ ص 28

9 ) انسان موحد داراي چگونه شخصيتي است؟ چرا؟ ص 29

10) نقطه ي مقابل توحيد عملي چيست؟ مراتب آن را بنويسيد. ص 29

11) تفاوت شرك جلي با شرك خفي در چيست؟ ص 29

12) انسان مشرك داراي چگونه شخصيتي است؟ چرا؟ ص 29

13) در چه صورت انسان با وجود كشش هاي گوناگون به آرامش خواهد رسيد؟ ص 29

14) شخصيت انسان موحد و انسان مشرك در قرآن چگونه ترسيم شده است؟ ص 29

15) آرامش انسان موحد در فرمانبري از خداوند چه زماني كامل مي شود؟ ص 29

16) سخن حضرت يوسف عليه السلام را خطاب به مشركين بنويسيد. ص 30

17) منظور از توحيد عملي در بعد اجتماعي آن چيست؟ ص 30

18) با توجه به بعد اجتماعي توحيد عملي، ولايت طاغوت را توضيح دهيد. ص 30

19) شرط تحقق بعد اجتماعي توحيد چيست؟ ص 30

20) نظام اسلامي حاكم بر كشورمان چگونه منطبق با بعد اجتماعي توحيد عملي محسوب مي شود؟ ص 30

21) شباهت هاي دو بعد فردي و اجتماعي توحيد عملي را با يكديگر بنويسيد. ص 30

22) در جدول زير ارتباط آيات را با توحيد عملي در دو بعد فردي و اجتماعي آن مشخص نماييد. ص 31

 

آيه

توحيد عملي

بعد فردي

بعد اجتماعي

ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

 

 

لا إله إلا هو

 

 

إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

 

 

و ما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدا

 

 

ًأن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت

 

 

و من يسلم وجهه إلي الله و هو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقي

 

 

ألا لله الدين الخالص و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفي

 

 

 

23) تفاوت ميان مراتب سه گانه ي توحيد با توحيد عملي چيست؟ ص 31

24) تقسيم بندي شرك و توحيد را بنويسيد. ص 31

25) عبارت هاي نماز  را با انواع توحيد ذاتي، توحيد افعالي و توحيد عملي تطبيق دهيد. ص 31

الف- الحمد لله رب العالمين                        ب – مالك يوم الدين                      ج – إياك نعبد و إياك نستعين

د – إهدنا الصراط المستقيم                         ه – قل هو الله أحد                        و – لم يلد و لم يولد

ز – و لم يكن له كفواً أحد                           ح – لا إاله إلا الله                            ط – وحده لا شريك له

ي – سبحان الله                                         ك – الله اكبر                            

26) جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد: ص 32

الف- توحيد، محور و روح زندگي ......................، و شرك، محور و روح زندگي ...................... است.

ب – اعتقاد به توحيد داراي آثار ................. و .................... است.

ج – تحقق توحيد در فرد و در جامعه داراي ................... و ........................ است.

27) چرا برخي ار افراد در تبيين علمي پديده هاي جهان، تدبير خدا را ناديده مي گيرند؟ ص 32

28)كساني كه از حضور لحظه به لحظه ي حداوند در امور جهان غافلند، در چه شرايطي متوجه حضور خداوند مي -شوند؟ ص 32

29) آيا حوادث شگفت، همواره براي بيدار كردن انسان ها رخ مي دهد؟ توضيح دهيد. ص 32

30) ثبات در قوانين و رويدادهاي طبيعي كدام امكان را براي انسان ايجاد كرده است؟ ص 32

31) وجود كدام شرايط امكان برنامه ريزي براي زندگي را براي انسان ايجاد كرده است؟ ص 32

32) چه نتيجه گيري درست و نادرستي از عملكرد منظم پديده هاي جهان توسط انسان ها صورت مي گيرد؟ ص 33

33) بزرگترين عظمت از ديدگاه دانشمندان در عالم چيست؟ ص 33

34) حضور خداوند در كدام رويدادهاي جهان قابل مشاهده است؟ ص 33

35) درك حضور خداوند در رويدادهاي جهان چه تأثيري بر دانشمندان داشته است؟ ص33

36) لازمه ي به با رنشستن توحيد نظري چسيت؟ توضيح دهيد. ص 34

37) در چه صورت زندگي انسان خدايي تر مي شود؟ 34

38) آن چه كه امروزه مانع از تأمل انسان ها در جهان خلقت گرديده چيست؟ ص 34

39) دل مشغوليهاي انسان عصر حاضر چه نتيجه اي در ارتباط با توجه به جهان خلقت براي او به بار آورده است؟ ص 34

40) فقدان فرصت تأمل در جهان خلقت يا فرار از آن چه تأثيري در بينش و نگرش افراد دارد؟ ص 34

41) وضعيت بت پرستي در جهان كنوني چگونه است؟ ص 34

42) جوهره ي بت پرستي چيست؟ ص 34

43) با توجه به جوهره ي بت پرستي، وضعيت كنوني جهان از نظر بت پرستي چگونه است؟ ص 34

44) معيارهاي ثابت شرك و بت پرستي از ديدگاه قرآن كريم كدامند؟ ص 35

45) ريشه ي بت پرستي و شرك جديد چيست؟ ص 35

46) در مسير شناخت بت پرستي و شرك جديد توجه به كدام نكته حائز اهميت است؟ ص 35

47) جلوه هايي از شرك جديد را در ساختارهاي مختلف زندگي بشر بررسي كنيد. ص 35

 

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه و پيشنهاد

48) چرا خدا را نمي توان ديد؟ ص 36

49) آيا مي توان گفت دنيا مانع ديدن و رؤيت خداست؟ چرا؟ ص 36

50) با توجه به معناي «غير مادي» بودن امكان رؤيت خدا را در دنيا و آخرت بررسي كنيد. ص 37

51) از ديدگاه امام صادق عليه السلام ديدن بر چند قسم است؟ و با كدام قسم آن مي توان خدا زا ديد؟ ص 37

52) معبود بودن خداوند كه در قرآن با واژه ي «إله» آمده است، مربوط به كدام نوع از اقسام توحيد است؟ ص 40

53) علت استفاده ي خداوند از روش استفهامي در آيات 59 تا 64 سوره ي نمل چيست؟ ص 39

54) چرا خداوند پس از بيان هر يك از رويدادهاي جهان عبارت «أ إله مع الله (آيا معبودي با خدا هست؟)» را تكرار فرموده است؟ ص 39 و40


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:13

درس دوم دين و زندگي پيش دانشگاهي / يگانه ي بي همتا

1) مهم ترين اعتقاد ديني و پايه و اساس آن چيست؟ ص 15

2) ارزش و اعتبار اعتقادات ديني به چه چيز وابسته است؟ ص 15

3) جايگاه نگرش توحيدي در قرآن چگونه است؟ ص 15

4) دنياي كنوني از نظر اعتقاد به خدا چگونه است؟ ص 15

5) رابطه ي اعتقاد به توحيد با ساير اعتقادات و اعمال زندگي ما چيست؟ ص 15

6) كدام روابط در زندگي انسان هاي امروز فاقد ديدگاه توحيدي است؟ ص 15

7) تقابل حق و باطل را با كدام تقابل مي توان منطبق دانست؟ ص 15

8) زنده ترين مسأله ي پيش روي انسان ها در جهان حاضر كدام است؟ ص 15

9) ترجمه ي عبارات قرآني زير را بنويسيد: ص 16

الف- و خلق كل شيء     ب - لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه      ج- و هو علي كل شيء وكيل

10) معناي توحيد چيست؟ و اعتقاد به توحيد به چه معناست؟ ص 16

11) مراتب توحيد را فقط نام ببريد. ص 16 و 17 و 21

12) توحيد ذاتي را تعريف كنيد. ص 16 و 17

13) منظور از شرك ذاتي چيست؟ ص 17

14) شرك ذاتي بيشتر در چه جوامعي رواج داشته است؟ ص 17

15) برخي از اعتقادات قائلين به شرك ذاتي را بنويسيد. ص 17

16) براي اثبات توحيد ذاتي چهار دليل ذكر كنيد. ص 17

17) دعوت پيامبران چگونه توحيد ذاتي را اثبات مي كند؟ ص 17

18) گرايش فطري بشر به خداوند چگونه توحيد ذاتي را اثبات مي كند؟ ص 17

19) چگونه مي توان با استناد به نظم و يكپارچگي جهان توحيد ذاتي را اثبات كرد؟ ص 17

20) با توجه به كمال مطلق بودن خداوند، چگونه مي توان توحيد ذاتي را اثبات نمود؟ ص 17

21) دو محور اصلي در اعتقاد به توحيد افعالي كدامند؟ ص 17 و 18

22) براي محور اول توحيد افعالي با توجه به نيازمندي موجودات به خداوند يك استدلال بنويسيد. ص 17 و 18

23) براي محور اول توحيد افعالي با توجه به كمال مطلق بودن خداوند يك استدلال بنويسيد. ص 17 و 18

24)  عبارت «لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم» بيانگر كدام محور توحيد افعالي است؟ ص 18

25) اعتقاد به توحيد افعالي چگونه در نماز با عبارت «بحول الله و قوته أقوم و  أقعد» بيان مي شود؟ ص 18

26) آيا اعتقاد به توحيد افعالي به معناي انكار خاصيت پديده ها است؟ توضيح دهيد. ص 19

27) منظور از شرك افعالي چيست؟ ص 19

28) درك اين حقيقت كه همه ي حوادث و تأثيرات جهان از خداست، ما را به چه نتيجه اي مي رساند؟ ص 19

29) شاخه هاي توحيد افعالي را فقط نام ببريد. ص 19 و 20

30) توحيد در مالكيت به چه معناست؟ ص 19

31) در چه صورت مالكيت غير خدا قابل پذيرش است؟ ص 19

32) منظور از توحيد در ولايت چيست؟ ص 19

33) ولايت اشخاص در چه صورتي قابل قبول است؟ ص 19

34) قبول ولايت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم به چه معنا است؟ ص 19 و 20

35) توحيد در ربوبيت و تدبير را تعريف كنيد. ص 20

36) قرآن كريم بر كدام يك از انواع توحيد تأكيد فرموده است؟ چرا؟ ص 20

37) شرك در ربوبيت و تدبير به چه معناست؟ ص 20

38) آيا اعتقاد به توحيد در ربوبيت و تدبير به معناي انكار قدرت پرورش و مديريت موجودات و يا انسان ها است؟ با ذكر يك مثال توضيح دهيد. ص 20

39) كار باغبان در مقايسه با ديگران و در مقايسه با خدا منسوب به كيست؟ توضيح دهيد ص 20 و 21

40) ارتباط هر يك از آيات مندرج در جدول زير را با انواع توحيد بررسي نموده و در محل مناسب علامت بزنيد. (بعضي از آيات ممكن است با بيش از يك نوع توحيد ارتباط داشته باشد). ص 21

آيه

توحيد ذاتي

توحيد افعالي

توحيد در مالكيت

توحيد در ولايت

توحيد در ربوبيت و تدبير

و خلق كل شيء

 

 

 

 

و هو بكل شي ء عليم

 

 

 

 

ذلكم الله ربكم

 

 

 

 

خالق كل شيء

 

 

 

 

و هو علي كل شيء وكيل

 

 

 

 

ما لهم من دونه ولي

 

 

 

 

و لا يشرك في حكمه أبدا

 

 

 

 

41) توحيد صفاتي را تعريف كنيد. ص 21

42) از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام عالي ترين مرتبه ي توحيد كدام است؟ ص 21

43) كدام يك از آيات سوره ي توحيد به توحيد ذاتي اشاره دارد؟ ص 22

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

44) اعتقادات مختلف در خصوص تأثير پديده ها را بنويسيد. ص 22

45) سه دليل در رد نظر كساني كه درخواست شفا از پيامبر(ص) را شرك مي دانند بنويسيد. ص 22 و 23

46) با ذكر يك مثال قرآني توضيح دهيد كه ايمان و عمل صالح چه تأثيري در مقامات انساني ايجاد مي نمايد؟ ص 24


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:12

درس اول دين و زندگي پيش دانشگاهي/ آبشار نور

درس اول                                               آبشار نور

1 ) سؤالاتي مانند: «چرا موجودات جهان هستند؟» يا «چه ضرورتي باعث هستي موجودات شده است؟» و يا «آيا

 موجوداتي كه اكنون هستند، ممكن بود نباشند؟» و... در چه شرايطي مطرح مي شوند؟ ص 6

2 ) ترجمه ي عبارات قرآني زير را بنويسيد. ص 7

الف- يا أيها الناس               ب - و الله هو الغني الحميد                      ج – و يأت بخلق جديد

3 ) دو پيام آيه ي 15 سوره ي فاطر: «يا أيها الناس أنتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد» را بنويسيد. ص 7

4 ) پيام آيه ي 16 سوره ي فاطر چيست؟ «إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد» ص 7

5 ) پيام اين آيه را بنويسيد: «و ما ذلك علي الله بعزيز» ص 7

6 ) معناي «حق و حقيقت» را با ذكر مثال بيان كنيد. ص7

7 ) برترين حق و حقيقت چيست؟ چرا؟ ص 8

8 ) قرآن كريم براي معرفت عميق تر به خداوند چه راهي را معرفي نموده است؟ ص 8

9 ) حقيقت وجود و هستي مخلوقات جهان چگونه است؟ ص 8 (مقدمه ي اول)

10) اگر چيزي وجودش از خودش نباشد، چگونه موجود مي شود؟ ص 8 (مقدمه ي دوم)

11) در چه صورتي يك موجود در هستي به ديگري نيازمند نيست؟ ص 8 (مقدمه ي دوم)

12) منشأ هستي انسان و مجموعه ي جهان از كجاست؟ ص 8 (نتيجه)

13) براي اثبات نيازمندي جهان هستي به خداوند يك استدلال بنويسيد. ص 9 (خلاصه ي استدلال ص 8)

14) آيا نيازمندي موجودات به خداوند تنها در مرحله ي به وجود آمدن است؟ چرا؟ ص 9

15) رابطه ي خدا با جهان را با موارد زير تطبيق دهيد: ص 9

الف- كسي كه هديه اي به دوستش مي دهد                    ب – روشنايي با لامپ               ج – موج با دريا

16) چرا در قرآن كريم خداوند با صفت «غني» ياد شده است؟ ص 9

17) كسب كمالات انسان را نسبت به هر يك از موارد زير بررسي كنيد: ص 9

الف- ساير انسان ها                                                 ب - خداوند

18) درك هر چه بهتر فقر و نيازمندي به خداوند توسط انسان چه تأثيري بر او دارد؟ ص 9

19) نيازمندي وجودي مخلوقات به خداوند شامل كدام مراحل است؟ ص 9

 

 

 

20) در جدول زير «رابطه ي جهان با خدا» را با «رابطه ي ساعت ساز با ساعت» مقايسه كنيد. ص

 

شباهت ها

تفاوت ها

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

 

سؤالات امتيازي بخش براي مطالعه

21) هستي بخشي خداوند به موجودات را با بخشيدن مال يك ثروتمند به فقير مقايسه كنيد. ص 10

22) كدام معرفت برتر و عميق نسبت به خداست كه براي نوجوان در دسترس و امكان پذير  است؟ چرا؟ ص 12


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:11

قدرت پرواز
درس ششم                                       

1 ) تفاوت اساسی میان انسان و سایر موجودات از نظر کار و خاصیت مربوط به هر یک کدام است ؟

2 ) حقیقت اختیار چیست؟ آیا این حقیقت قابل انکار است؟ توضیح دهید.3 ) نشانه های وجود اختیار را نام ببرید.

4 ) تفکر و تأمل را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

5 ) خرسندی پس از کار را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

6 ) احساس شرم و پشیمانی را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

7 ) مسؤولیت پذیری در قبال کار را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

8 ) هر یک از آیات: 3 سوره ی انسان – 96 اعراف – 11 رعد – 117 هود و 20 شوری، چگونه وجود اختیار در انسان را اثبات می کنند؟

9 ) با توجه به شباهت قدرت اختیار با قدرت تفکر، کدام نکته در ارتباط با اختیار انسان دارای اهمیت است؟

10) تفاوت انسان ها از نظر استفاده از استعدادها چیست؟

11) فرد معتقد به وجود اختیار و آزادی را با کسی که منکر آن است مقایسه کنید

12) اعتقاد به وجود قدرت اختیار  چه تأثیری از بعد اجتماعی دارد؟

13) عدم اعتقاد به اختیار و رواج جبری گری دارای کدام اثرات منفی از دیدگاه اجتماعی است؟

14) در تاریخ اسلام رواج عقیده به جبر مورد استفاده ی چه گروهی بوده است؟ چگونه؟ 

15) چرا اختیار برای هر اندیشه ای قابل تبیین نیست؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.

16) پایه های اعتقاد به اختیار را نام ببرید.

17) اعتقاد به خدای حکیم و مدبر را به عنوان یکی از پایه های پذیرش اختیار توضیح دهید. 18) منظور از حاکمیت قضا و قدر چیست؟

19) معانی لغوی هر یک از واژ ه های «قدر» و «قضا» را بنویسید. 

20) موجودات جهان از کدام جهات قضا و قدر الهی محسوب می شوند؟

21) یکی از پدیده های طبیعت را که به عنوان نمونه ای از قضا و قدر در قرآن بیان گردیده است، نام برده و درباره ی آن توضیح دهید.

22) با توجه به تقدیر و قضای الهی، یک موجود چه وقت ایجاد می شود؟

23) نقشه ی جهان خلقت و خلق موجودات را از نظر ارتباط با قضا و قدر الهی بررسی کنید.

24) هر یک از مفاهیم «تقدیر» و «قضا» ی الهی از کدام صفات خداوند سرچشمه می گیرند؟

25) آیا هر تقدیری متکی بر یک قضا ی الهی است؟ توضیح دهید و نظر قرآن را در این مورد بنویسید.

26) ساده ترین و آشکارترین تقدیرها کدام است؟

27) آیا منظور از تقدیر جهان توسط خدا همان تقدیرات ساده و آشکار است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

28) چرا هر کاری که از روی اختیار از انسان سر بزند، مشمول تقدیر الهی است؟

29) توجه به مقدر بودن اختیار انسان کدام نتیجه گیری مهم را به دنبال دارد؟

30) در پیدایش یک گل آیا می توان تقدیر الهی و نظام خلقت را از یکدیگر قابل تفکیک دانست؟ چرا؟

31) تقدیر الهی در رابطه با به وجود آمدن یک گل را توضیح دهید.

32) اشتباه انسان در رابطه با تصور محدودیت های ناشی از نظام قانونمند عالم چیست؟

33) اگر نظام حاکم بر عالم نبود چه می شد؟ 34) زیبایی خلقت در ارتباط با اختیار انسان چیست؟ توضیح دهید.

35) برداشت غلط از علم و تقدیر الهی ناشی از چیست و چه اعتقادات مردودی را به دنبال دارد؟

36) علم خداوند را  با پیش بینی درباره ی یک نتیجه مقایسه کنید.

37) بنا بر اصل توحید افعالی هر پدیده مظهر چیست؟ 38) علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت می کنند، بر چند دسته اند؟ نام ببرید.

39) علل عرضی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

40) علل طولی را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

41) با توجه به علل طولی رابطه ی اختیار انسان با اراده ی خدا را  توضیح دهید.


نوشته شده توسط احمد مظفری در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 8:10

روش مطالعه درس دین و زندگی پیش دانشگاهی 1

علیرضا دلشاد 

موضوعات، سبك طرح دروس پیش‌دانشگاهی و نگارششان و حتی اهداف پیش‌روی مولف محترم كتاب كاملا با مباحث سال دوم و سوم متفاوت است و اگر بخواهیم با همان نگاه سال سوم خود به این كتاب بنگریم با مشكل مواجه خواهیم شد. دین و زندگی پیش‌دانشگاهی در نیم سال اول مبتنی بر مطالبی است كه در وهله اول فهم آنها در اولویت قرار دارد و پس از تفهیم و درك آن مباحث است كه به بررسی نكات عینی داخل كتاب می‌پردازیم.

ما شش درس پیش‌روی خود داریم كه در چینشی منطقی از درس نخست تا درس آخر آن با یكدیگر مرتبط هستند، به‌طور مثال اگر ما نكات پیرامون ذات خداوند را در درس اول متوجه نشویم نمی‌توانیم توحید ذاتی در درس دوم را فرا بگیریم و به تبع آن در فهم توحید افعالی نیز با مشكل مواجه می‌شویم، اگر این مباحث مربوط به توحید نظری (ذاتی - افعالی - صفاتی) را یاد نگیریم. فهم مطالب درس سوم كه نتیجه آنها می‌باشد مشكل می‌گردد و عدم تسلط بر توحید عبادی در درس سوم نقص یادگیری اخلاص در بندگی در درس چهار را در بر دارد و در آن هنگام است كه توبه و بازگشت به این توحید عبادی برای ما در درس پنجم نامفهوم می‌گردد. همچنین عدم تسلط بر توحید افعالی و رابطه اختیار انسان با افعال خداوند سبب آن می‌گردد كه مهمترین درس این كتاب، یعنی قضا و قدر الهی در درس ششم را از دست دهیم. لذا ضروری است كه به نكات زیر در باب هر درس دقت فرمایید:

درس یكم: این درس به برهان امكان و وجوب و اثبات آن می‌پردازد. دسته‌بندی مباحث استدلالی در مقدمه، ارتباط مفاهیم با آیات ابتدای درس، روابط علی معلولی ذیل آیات و همچنین ارتباط میان آیات، اشعار و روایات بخش دوم (خداوند نور هستی) از مهمترین مباحث مطرح و ویژه این درس می‌باشند.

درس دوم: بعد از اثبات وجود خدا در درس نخست به عنوان منشا وجود هستی، در درس دوم به بررسی یگانگی خداوند در ذات، افعال و صفاتش می‌پردازیم. نكته قابل توجه در این قسمت آن است كه نخست هر شاخه از توحید و شرك مرتبط با آن را مستقلا بررسی كنیم، هركدام از تعاریف و توصیفات مربوط به آنها را تقسیم كنیم و بدانیم كه ممكن است هركدام از آن جملات ذیل هركدام از شاخه‌های توحید یا شرك در صورت سوال طرح شود و مفهوم مرتبط با آن خواسته شود، نكته مهم دیگر ارتباط هر آیه یا ذكر و عبارت با توحید مرتبط با آن است. در ضمن مثال‌های توضیحی نیز بسیار مهم است مانند آنكه اعتقاد به خدای آب و خدای باد چه نوع شركی است؟ پاسخ: شرك ذاتی.

درس سوم: این درس در حقیقت ادامه مباحث درس دوم و یا به بیانی بهتر ثمره و نتیجه آن است. نكته قابل توجه و بسیار مهم در مطالعه این درس آن است كه نخست متن درس را مطالعه نمایید زمانی كه تا مباحث دژ مستحكم توحید را خواندید به بررسی آیات ابتدای درس و مفاهیم كلی و جزئی هر قسمت در آن بپردازید، بعد از اتمام این قسمت، بخش پایانی درس یعنی علل عدم تحقق اعتقاد به توحید در زندگی مردم عصر حاضر را مطالعه می‌كنیم، در این مبحث رابطه بین نكات در هر بند بسیار مهم است و دقت خاصی در مطالعه نیاز دارد.

درس چهارم: در حقیقت همان ادامه درس سوم و بیان كامل‌تر آن است. مباحث این درس را می‌توانیم به دو دسته تقسیم كنیم. قسمت اول: تعریف اخلاص و ثمرات آن و قسمت دوم، راه‌های تقویت اخلاص. در قسمت اول: ابتدا مفهوم اخلاص را مطالعه نمایید سپس به بررسی آیات ابتدای درس بپردازید و پس از آن ثمرات اخلاص. شما برای فراگیری مباحث مرتبط با ثمرات اخلاص میتوانید آن را نیز به دو قسمت تقسیم نمایید: 1 - ثمرات اولیه 2 - ثمرات متعالی و سپس نكات مرتبط را به صورت خلاصه‌برداری بنویسید تا بهتر در حافظه شما ملكه گردد.

در قسمت دوم: ما با پنج عنوان مواجه‌ایم، در این بخش نكات ذیل هر تیتر را خوب مطالعه نمایید بالاخص ارتباط نكات هر بخش با یكدیگر و با عنوان آیات با تیتر كه در طرح سوال بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند.

درس پنجم: در واقع این درس راه درمان كوتاهی‌های معنوی و بازگشت به مسیر توحید عبادی را ترسیم می‌كند. مباحث هر بخش را به همان صورتی كه در گذشته گفته بودم به صورت بخش بخش تقسیم نمایید تا بر متن درس تسلط خوبی پیدا نمایید.

توجه داشته باشید نكات پیرامون آیات توبه، پیرایش‌گری توبه روایات و آیه مرتبط با آن و همچنین مراحل توبه از نكات مهم و برجسته‌ای برخوردارند و دقت ویژه‌ای در مطالعه آنها مبذول فرمایید.
درس ششم: شاید به جرات بتوان گفت در میان دروس هر سه كتاب دوم و سوم و پیش از اهمیت خاصی برخوردار است، درسی كه می‌توان آن را به دو بخش كلی تقسیم نمود 1- اختیار و اثبات آن 2- قضا و قدرالهی.
چ1 - بخش اول، اختیار: نخست متن درس را مطالعه فرمایید. دلایل وجدانی - درونی اثبات اختیار را با نكات مرتبط با هر سر تیتر فراگیرید، سپس به بررسی آیات مرتبط با اختیار بپردازید. سپس این بخش را با مطالعه فرایند آگاهی از اختیار به پایان رسانید.

2 - بخش دوم، قضا و قدرالهی: مطالب در این بخش به همراه مثال‌های مرتبط با آن برای فهم بیشتر دانش‌آموزان، از گستردگی خاصی برخوردار است كه شاید یك مقدار پراكندگی مطالب را در بردارد، لذا توصیه می‌گردد عزیزان سعی نمایند این قسمت را به صورت خلاصه‌نویسی فرا گیرند و پس از آنكه مفهوم قضا و قدر برای شما ملكه شد مباحث پایانی درس اعم از علل و روابط عام با اراده خداوند و رابطه اختیار انسان با اراده خدا و ارتباط قضا و قدر و شناخت آن با پیشرفت دانش بشری بپردازید. در پایان، همانگونه كه در گذشته عرض كرده‌ام در مطالعه دین و زندگی، تكرار مفاهیم نقش اصلی در فراگیری را ایفا می‌كند و تست زدن و مرور تستی مانند دروس اختصاصی اهمیت بالای ندارند مگر آنكه هدفمند باشند و خود نیز در خدمت مرور مجدد. 


نوشته شده توسط احمد مظفری در چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ ساعت 16:29

نمونه سوال دین وزندگی پیش دانشگاهی جهت امتحانات دی ماه
صحيح ياغلط بودن عبارات زيررا مشخص نماييد. 

1-خداوند حقيقتش عين نور و روشنايي است وهر موجودي به نور اوروشن وبه وجود او وابسته است 0 .                                                                                                                                       (ص)   (غ)

2-رابظه ما با خداوند مثل رابطه فرزند با پدر است0                                        (ص)   (غ)

3-هرجه انسان دركسب كمالات  پيش رود نسبت به د يگران غني تر ميشود0            (ص)  (غ)

1-يك مسلمان هرگز دچا ر شرك عملي خفي نمي شود.                                  .    (ص)  (غ)

4-رابطه ي ما نسبت به خداوند مثل  نور است به پرتوهاي آن.                    .   (ص)  (غ)

5-انسان مشرك تحت سلطه ي تمايلات وخواسته هاي متضاد نفساني خود وديگران قرار دارد..

                                                                                                           (ص)  (غ)                                                             

6. توحيد در ربوبيت، بدين معناست كه انسان در كنارتدبير الهي، براي تدبير خود يا ساير مخلوقات

حسابي جداگانه باز كند.                                                                              (ص)  (غ)                                                             
 

  

  جاهاي خالي را تكميل نماييد0

1-پايه و اساس تمام دين 00000000000000000است0 

2-برترين 000000000خداست وهر موجودي 0000000خودرااز اومي گيرد0

3-افراد00000000000تابع دليل هستند وبايافتن حقيقت ان راه رادنبال ميكنند0

4-توحيد عملي داراي دو بعد .................و...............مي باشد.

5- لازمه ي توحيد عملي اطا عـت از..................و.....................مي باشد.

 

 

عبارات قراني زيررا ترجمه كرده  پيام خواسته شده را بنويسيد0

1-ترجمه : "انتم الفقراء الي الله والله هو الغني الحميد"

شما نيازمندان به خدا هستيد و000000000000000000000

پيام1-

پيام2-

2-"انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراَ"

ترجمه:000000000000000000000000000000000000000

پيام

3- ان يشا يذهـبكم ويا ت بخلق جديد

ترجمه :................................................

پيام:.....................................................

4- من كان يريد حرث الاخره نزد لهو في حرثه

ترجمه:..................................................

 

شرك ذاتي را تعريف كرده مثال بزنيد0

 

توحيد صفاتي رادر دو سطر توضيح دهيد .

 

راه اصلاح ومعالجه جامعه ازبيماري شرك عملي چيست  ؟

مرتبه ي سوم وچهارم توبه از ديدگاه علي (ع) چيست ؟ آنها را نام ببريد.

 

دل مشغولي هاي زندكي عصر امروزانسان سبب جه امري شده است؟(در دوسطر بنويسيد)

 

يك عبارت قرآني بنويسيد كه هم اشاره به توحيد ذاتي داشته باشد هم توحيد عملي .

 

جگونه اهتمام به عمل صالح يكي از راه هاي رسيدن به اخلاص وبندگي است ؟ (درسه سطرتوضيح دهيد.)

 

 

چگونه افزايش معرفـت به خداوند يكي ازراه هاي رسيدن به اخلاص است.(در4سطر توضيح دهيد .)

 

مرحله دوم توبه را مشخص كرده در سه سطر توضيح دهيد0

 

يكي از راه هاي معرفت به خداوند ، درك نيازمندي هاي جهان ، درهستي خود به خداوند است ، استدلال آن را بنويسيد.

 

يكي از شواهد اختيار  احساس پشيماني انسان در كارهايش مي باشد ان رادرسه سطر توضيح دهيد0

 

توحيد افعالي را تعريف كرده استدلال نماييد0(در سه سطر)

 

توبه ي بنده و توبه ي خدارا با یکدیگر مقایسه  كرده ، نظر خودرادرباره ي ارتباط آن دو به اختصار بنويسيد .

 اولين ثمره ي اخلاص وبندگي در زندگي چیست ؟در سه سطر توضيح دهيد .

 

 

يكي از شواهد اختيار ، عمل تفكر وتامل به وسيله ي انسان است آن را درسه سطر تو ضيح دهيد .

 

شما چگونه مي توانيد ثابت كنيد كه شرك ذاتي مردود است ؟

 

شرايط قبولي اعما لتان درپيشكاه خداوند را با مثال توضيح دهيد (در سه سطر)

 

چگونه شرك افعالي وارد انديشه ي برخي انسان ها مي شود ، با مثال توضيح دهيد.

 

 

 

دو مورد از آثار توحیدعملی وشرک عملی رادربعد اجتماعی بنویسید.

 

جايگاه شرك عملي راازنطرخفي يا جلي بودن چگونه ارزيابي ميكنيد  (در سه سطر بنويسيد)                         


نوشته شده توسط احمد مظفری در چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ ساعت 16:28

دين و زندگي پيش دانشگاهي
آيات مفاهيم و....
 
سبحانک لا علم لنا الـّا ماعلّمتنا


 صفحه 7 فاطر 15-17


?یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید . ان یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز


?ترجمه:ای مردم  شما نیازمندان به خدا هستید ،و خداوند بی نیاز ستوده است. اگر بخواهد شما را می برد و خلقی جدیدمی آورد . و این برای خدا کار دشواری نیست.


? پیام :غنی مطلق خداوند است . ( هو الغنی الحمید ) مطلق بودن قدرت خداوند ( ان یشا ) عدم دشواری کارها برای خداوند ( عزیز ) قدرت خدا به تصرف در مخلوقات مبین آن است که موجودات پس از  هست شدن در بقا نیز محتاج خداوند هستند. خطاب آیه مردم است و چون انسان اشرف مخلوقات است پس خطاب به همه عالم است .


صفحه 16 : انعام 101-102


?بدیع السموات والارض انی تکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل


?ترجمه :پدید آورنده آسمانها و زمین است . چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری نبوده و همه چیز را آفرید و او به هر چیزی دانا ست. این است خدا .و پروردگار شما . نیست خدایی جز او ، خالق هر چیزی است پس اورا بپرستید و او بر هر چیزی نگهبان است.


?پیام : بدیع السماوات : توحید افعالی انی یکون له ولد : صفت سلبیه  و لم تکن له صاحبه صفات سلبیه خلق کل شی : توحید افعالی و هو بکل شی علیم : توحید صفاتی ذلکم ا... ربکم : توحید افعالی ربوبی لااله الا هو : توحید ذاتی- عبادی فاعبدوه : توحید عبادی علی کل شی وکیل : توحید صفاتی


ص 16کهف 26   


?ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا.


?  ترجمه :برای آنان سرپرستی جز او نیست و هیچ کس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد.


پيام: ما لهم : توحید افعالی ( ولایت ) لا شریک فی : (نفی شرک افعالی )


 ص 19اسراء 111 :


?و لم یکن له شریک فی الملک


? ترجمه:در مالکیت و مدیریت جهان شریکی ندارد.


? پیام :ولم یکن له شریک فی الملک : توحید در مالکیت ( افعالی ) نفی شرک افعالی


صفحه 20 :واقعه 63-64


?افرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون.


?ترجمه:آیا به کشت خود توجه کرده اید؟ آیا شما آنرا زراعت می کنید ؟ یا مائیم که زراعت می کنیم.؟


?پیام :افرایتم ما : توحید در ربوبیت و تدبیر ( افعالی ) خطاب به کسانی که خود را مستقل از تدبیر الهی می دانند  


صفحه 22   


?سوره توحید : آیات قل هوالله احد و لم یکن له کفوا احد : توحید ذاتی


صفحه 27 : آل عمران 51


?ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.


?ترجمه :همانا خدا پروردگار من و شماست. پس اورا عبادت کنید که این صراط مستقیم است.


?پیام :ان الله ربی و ربکم : توحید افعالی ربوبی فاعبدوه : توحید عملی ( عبادی ) توحید عملی نتیجه توحید افعالی است . توحید عملی ثمره توحید نظری است . تقدم توحید نظری بر عملی . صراط مستقیم در حقیقت همان توحید نظری و عملی است . خصوصیت صراط ، مستقیم بودن آن است .


ص 27 قصص 88:


?ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو . کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون


?ترجمه:مخوان با خدواند معبود دیگری را ، هر چیزی نابود می شود جز ذات او . فرمان از آن اوست. و به سوی او باز می گردید.


?پیام :ولا تدع : نفی شرک عبادی لا اله الاالله: توحید ذاتی اله  نکره الله است . له الحکم، توحید افعالی ( مالکیت ) والیه ترجعون : بازگشت همه به سوی خداست . همه چیز نابود شدنی است . ( کل شی هالک ) تنها ذات حق جاودانه است . ( الا وجهه )    


ص 27توبه 31   


?اتتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الها واحد  لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون.


?ترجمه:اینان دانشمدان و راهبان را به جای خدا به پروردگاری گرفتند و هم چنین مسیح پسر مریم را در حالی که مأمور نبودند جز این که فقط خدایی یگانه را بپرستند . نیست خدایی جز او ، منزه و پاک است از آنچه به آن شرک می ورزید.


?پیام:اتخذوا ... :  شرک عملی  ( اجتماعی ) اربابا من دون الله : ( شرک افعالی –ربوبی ) سبحانه عما یشکرون
 ( نفی شرک ذاتی )


 ص 27 نحل 36


?و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت


?ترجمه:در میان هر امتی رسولی را برانگیختیم .(تا بگوید ) خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید.


?پیام: ان اعبدوا توحید عملی (بعد اجتماعی ) هدف ارسال پیامبران توحید عملی در بعد اجتما عی است. واجتنبوا نهی از شرک عملی (اجتماعی)


 ص 28لقمان 22


?ومن یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی والی الله عاقبه الامور.


?ترجمه:هرکس خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوكار کار باشد ، قطعا در ریسمانی استوار چنگ در زده است. و بازگشت کارها به سوی خداست.


?پیام : شرط چنگ زدن به ریسمان محکم الهی 1- تسلیم خدا شدن 2- نیکو کار بودن انسان کامل هم در بعد فردی (یسلم وجهه)و هم در بعد اجتماعی(محسن)به کمال رسیده است.عاقبت و بازگشت همه ی امور فقط خداوند است.ریسمان الهی همیشه محکم و استوار است.تقدم خود سازی فردی بر اجتماعی.شاید عروه ی وثقی همان تکامل شخصیت مؤمن در دو بعد فردی اجتماعی باشد.


ص 28  زمر3


?الا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی


?ترجمه:بدانید که دین خالص ( بدون شرک ) از آن خداست و کسانی که گرفته اند غیر از او دوستان و سرپرستانی را ( به بهانه ی  اینکه ) آنها را نمی پرستیم مگر هرچه بیشتر ما را به خدا نزدیک گردانند.


?پیام : دین خالص همان دین پاک  شده از شرک است.که نزد خداوند است.والذین اتخذوا.......شرک عملی.تنها راه نزدیک شدن به خدا داشتن دین خالص است.بعضی ها    پرستش غیر خدارا بهانه ای برای نزدیکی به خدا قرار می دهند.


صفحه 33- فاطر:27-28


?الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الونها وغرابیب  سود و من الناس والدواب و الانعام مختلف الوانه کذلک انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور


?ترجمه:آیا ندیدی که خداوند  ازآسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله آن میوه هایی بیرون می آوریم با رنگ های مختلف و از کوهها ، راههایی ( و رگه هایی) سفید و گلگون به رنگهای مختلف و سیاه پررنگ آفریدم. و از مردمان  و جانواران و دام ها که رنگهایشان نیز که همان گونه مختلف است از بندگان خدا تنها دانایانند که در مقابل او خشیت دارند . آری خدا ارجمند ، قدرتمند و آمرزنده است.


?پیام: نمونه هایی از خلقت درک حضورخدا در تمام آفرینش.احتیاج تمام عالم خلقت به خداوند، تنها دانایان به حقیقت هستی در برابر خداوند خشیت دارند.تنها راه ثمر دهی توحید نظری عبور از مرحله ی ذهن ورسیدن به ایمان قلبی است.


ص 42


?اهدنا الصراط المستقیم


?ترجمه:  ما را به راه راست هدایت فرما


?پیام : صراط مستقیم همان راه استوار است که از خدا طلب می کنیم. انسان در سایه ی هدایت (اهدنا) به صراط مستقیم میرسد.شاید طلب صراط مستقیم اشاره به جنبه ی بالقوه بودن آن برای انسانها دارد.نیاز انسان به صراط مستقیم.صراط مستقیم همان توحید عملی است که یک مسیر پیش رونده بوده و نهایت آن قرب الهی است.و درخواست هدایت نشانه وجود اختیار در انسان است.


 ص 42انعام 161


?قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما مله ابراهیم حنیفا و کان من المشرکین


?ترجمه:بگو پروردگارم مرا هدایت کرده به راه راست و استوار ، دینی پایدار ، آئین ابراهیم حق گرای و از مشرکان نبود.


?پیام :اننی هدانی ربی : هدایت کار خداست. دین همان صراط مستقیم راهی است .( دینا قیما )دین استوار و جاوردان است . هدایت از شئون ربوبیت ( توحید افعالی) خداوند است. ( هدانی ربی)


ص 42 زخرف 64


?ان الله هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.


?ترجمه:خداست که پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بندگی کنید. این است راه راست و استوار


?پیام:توحید افعالی . ( ربی  و ربکم) توحید عملی ( فاعبدوه ) حقیقت صراط مستقیم و دین الهی همان توحید نظری و عملی ( افعالی و عبادی است)


ص 43  یس 60 و61


?الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم.


?ترجمه:ای فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را بندگی نکنید که وی دشمن آشکار شماست و اینکه مرا بندگی کنید ( که) این است راه راست و استوار


?پیام:هدف خلقت توحید عملی که آن نیز در صراط مستقیم به نمود کامل خود می رسد . محتو ای عهد الهی عدم پرستش شیطان و پرستش خداوند است. عبادت در اینجا به معنای بندگی و اطاعت است. نتیجه انتخاب صحیح مسیر ( ان اعبدونی) صراط مستقیم است.  شیطان دشمن آشکار انسان است. عهد الهی همان فطرت خدا جوی انسانی است.


ص 47 ملک 10


?لو کنا نسمع او نعقل ما کنا اصحاب السعیر .


?ترجمه:اگر می شنیدیم و یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.


?پیام:ضرورت تبعیت از عقل  وتسلیم شدن در برابر حق برای رهایی از عذاب الهی . تقویت روحیه حق پذیری به کمک تعقل امکان پذیر است. حقیقت اسلام تسلیم در برابر حق است.


ص 48 عنکبوت 69


?الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.


?ترجمه:کسانی که در ( راه و هدف ) ما به تلاش ومجاهدت بپردازند ، قطعا راههای خود را به ایشان
 می نمایانیم و بی تردید خداوند همراه نیکوکاران است.


?پیام:تأثیر عمل و مجاهدت در راه خدا جهت بهره مندی از هدایت الهی ، تلاش درراه خدا لازمه هدایت الهی است. نیکوکاران کسانی هستند که در راه خدا تلاش می نمایند . اهتمام به عمل  صالح از راههای تقویت بندگی خداست. هدف مجاهدت ها  باید خدا باشد( فینا)


ص49 آل عمران 133


?و سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضها السموات والارض اعدت للمتقین


?ترجمه:و بشتابید، آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که وسعت آن به پهنای آسمان ها  و زمین است و برای متقین آماده شده است.


?پیام:بیان مصداقی از تشویق های قرآن جهت ایجاد انگیزه در انسان  ،در رسیدن  به مغفرت الهی باید شتاب کرد متقین کسانی هستندکه برای رسیدن به مغفرت الهی و بهشت شتاب می کنند.


ص 50 طه 14


?اقم الصلوه لذکری


?ترجمه:نماز را برای یاد من به پای دار.


?پیام:معرفی مهمترین مصداق راز و نیاز با خدا ( نماز) ، هدف از برپایی نماز زنده نگه داشتن  یاد خداست . خطاب خدا به حضرت موسی  ع است . ذکر، یاد دائمی است. ویژگی های نماز 1- محبت خدا را در قلب زیاد 
می کند 2- عبادتی است که  خود خداوند تعلیم داده است.3- حضور خدا در زندگی را در ما تقویت می کند.


ص 58 مائده 39


?فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ، ان الله غفور رحیم.


?ترجمه:پس هر کس بعد از ظلمش ( گناه) توبه نماید و به صلاح آید ، پس خداوند بر او توبه می نماید . خداوند بخشنده  ومهربان است.


?پیام:توبه از الطاف و رحمت های  الهی است . توبه و اصلاح عمل از شرایط عفو الهی است. غفور ورحیم  بیانگر این است که توبه ی خدا به معنی بازگشت از عذاب به رحمت است. گناه در واقع همان ظلم است.  بین گناه تا غفران الهی باید مراحل توبه و اصلاح عمل ( انجام عمل صالح) طی شود.


ص 58 اعراف 23


?قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین


?ترجمه:گفتند : پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی ورحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود.


?پیام:گناه ظلم به خود است .گناه برای انسان خسران دنیا و آخرت می آورد. غفران  و رحمت الهی خسران را از انسان دور می سازد.


ص 59 بقره 222


?ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین .


?ترجمه:بدرستی که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست می دارد.


?پیام:توبه جنبه پاکی از گناه را دارد. توبه با طهارت از گناه همراه است. توابان و پاکان محبوب خداوند هستند.


ص 69 انسان 3


?انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفور ا


?ترجمه:بدرستی که هدایت کردیم  او  را به راه یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس


?پیام:هدایت کار خداوند است . وجود قوه اختیار در انسان به هدایت مفهوم می بخشد. وظیفه خدا تنها نشان دادن راه است،انتخاب با انسان است.  اختیار زمانی معنا پیدا می کند که انسان در برابر چند چیز حق انتخاب داشته باشد ( اما)


ص 69 اعراف 96


?و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض .


?ترجمه:و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند ، قطعا بر روی آنان  می گشودیم برکاتی از آسمانها و زمین را


?پیام:ایمان و تقوا شرط نزول برکات الهی است. تأثیر عمل و اندیشه در سرنوشت انسان. ایمان ( توحید نظری )  وتقوا( توحید عملی) باید در کنار هم باشند. تقدم توحید نظری بر توحید عملی . قوانین الهی حتمیت دارد. (لفتحنا)


ص 69 رعد 11


?ان الله لا یغیر ما بقو م حتی یغیروا ما بانفسهم.


?ترجمه:خداوند هیچ چیزی را در قومی دگرگون نمی سازد مگر آنکه آنان خود را تغییر دهند.


?پیام:نقش اختیار انسان در تغییر سرنوشت . تغییر خود درونی مقدمه تغییر سرنوشت است. تأثیر فعل و عمل در تغییر سرنوشت . تغییر سرنوشت  در گرو تغییر عمل آدمیان است.


ص 69 هود 117


?و ماکان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون


?ترجمه:رویه خداوند چنین نیست که دیاری را از روی ستم هلاک سازد در حالیکه اهلش مصلح و نیکوکارند.


?پیام: اصلاح اقوام که با انتخاب خود آنها صورت می گیرد از هلاکت آنها جلوگیری میکند . امکان ندارد خداوند قوم صالحی را نابود سازد. چون خداوند عادل است بنابراین  بدون دلیل قومی را نابود نمی سازد ( ظلم)  نابودی اقوام از روی ظلم با ربوبیت خداوند سازگاری ندارد.


ص69 شورای 20


?من کان یرید حرث الآخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها


?ترجمه:هرکس طالب کشت آخرت باشد برای وی کشتش خواهیم افزود و هرکس خواهان کشت دنیا باشد بهره ای به او خواهیم داد.


?پیام:کشت دنیوی و اخروی به اراده انسان بستگی دارد. کشت آخرت با افزایش همراه است اما کشت دنیا افزایش ندارد. دنیا محل کشت اعمال است و آخرت محل برداشت.


ص 74 فاطر 41


?ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه حلیما غفورا


?ترجمه:همانا خدا نگه می دارد آسمانها و زمین را تا نابود نشوند و اگر نابود شوند نگه نمی دارد آن دو را هیچ کسی بعد از او . اوست بردبار آمرزنده.


?پیام:عدم نابودی جهان خلقت زائیده خلق قوانین الهی است. قوانین الهی بر جهان حاکمیت دارد.  هیچ کس به جز خداوند نمی تواند از نابودی جهان جلوگیری کند . خلق قوانین نشانه حکمت و تدبیر خداوند است. اعتقاد به قضا و قدر از اصل توحید نشأت می گیرد.


ص 75 یس 38-40


?و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه  منازل حتی  عاد کالعرجون القدیم  لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لااللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون


?ترجمه:خورشید به سوی قرار گاه خود می رود آن ، تعیین اندازه خدای  عزیز علیم است و برای ماه منزلگاههایی معین کرده ایم تا اینکه چون خوشه خرمای خشک شده گردد . نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و همه در مداری در گردشند.


?پیام:خلقت بر اساس تقدیر الهی است . عدم جابجایی روز وشب نشانه اندازه گیری ( تقدیر) خداوند است  


ص 75  بقره 117


?بدیع السموات والارض و اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون


?ترجمه:او پدید آورنده آسمانها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید فقط می گوید "باش ".پس می شود.


?پیام:آفرینش موجودات با قضای الهی حتمیت می یابد. جهان خلقت با حکم و اراده الهی حتمیت پیدا می کندو  ایجاد می شود. قضای الهی بعد از قدر الهی قرار دارد.


ص 79  جاثیه 12 و 13


?الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک   فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه  ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون


?ترجمه:خدا همان کسی است که دریا را برای شما رام کرد تا کشتی ها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فضل او طلب کنند.. شاید شکر گزار باشید. و برای شما رام نمود آنچه  را در آسمانها و زمین است همه از اوست . همانا در آن ، نشانه هایی است برای خردمندان


?پیام:قوانین  الهی کمک کار انسان در جهان خلقت می باشد. قوانین عالم امکان حرکت و فعل اختیاری و تسلط بر طبیعت را به انسان  می دهد. قوانین الهی حاکم بر هستی نشانه های تفکر برای خردمندان . تنها خدواند است که براساس قضا و قدر ، جهان را برای انسان رام ساخته است.


ص 79 شوری 11


?لیس کمثله شیء


?ترجمه : چیزی مانند او نیست.


?پیام:بی همتایی خداوند . نفی تشبیه خداوند  به چیزی . نفی شرک ذاتي


  ص 91 آل عمران 64


? قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله


? ترجمه::بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی کلامی که یکسان است میان ما وشما که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.


?پیام کلمه ی مشترک بین تمام ادیان الهی توحید است. اشاره به اولین معیار تمدن اسلامی که همان توحید باشد.نهی از سه چیز::1- پرستش غیر خدا 2- شرک نورزیدن 3- اربابی غیر از خدا را اتخاذ نکردن. نفی شرک افعالی وعبادی


ص92-حجرات 13


?یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ا ان اکرمکم عند الله اتقیکم


?ترجمه:ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامی ترین شما نزد خدا ، با تقواترین( پرهیزکارترین) شماست.


?پیام:ملاک برتری انسان ها به تقوی است.رفع تبعیض نژادی . گرامی ترین انسانها نزد خداوند با تقواترین آنها میباشد.دلیل شعبه شعبه شدن انسانها شناخت بیشتر به همدیگر است.


ص 94 شوری 15


?فلذلک فادع واستقم کما امرت و لا تتبع اهوائهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم الله ربنا وربکم


?ترجمه بنابر این به دعوت بپرداز و همانگونه که مأ موری ایستادگی کن و هوس های آنان را پیروی مکن و بگو ایمان آوردم به هر کتابی که خدا نازل کرده است و مأمور شدم میان شما عدالت کنم خدا پردگار ما و پردگار شماست.


?پیام:برپایی تمدن اسلامی بر پایه ی عدالت محوری.اشاره به توحید افعالی(ربوبیت)قبل از اقدام به برپایی عدالت اجتماعی ایمان به خدا ضروری است.در برپایی قسط و عدل استقامت ورزیدن لازم و ضروری است.


ص97 زمر9


?قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولواالالباب


?ترجمه:بگو آیا دانایان با نادانان برابرند ، بدرستی که تنها خردمندان پند می پذیرند.


?پیام:خرد ورزی و تفکر از معیارهای تمدن اسلامی.ارزش گذاری علم و عالم در اسلام. خردمندان تنها کسانی هستند که از آیات الهی تذکر می پذیرند.


ص101 اعراف 32


?قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة کذلک نفصل الایات لقوم یعلمون .


?ترجمه:بگو چه کسی حرام کرده زیورهایی را که خدا باری بندگانش پدید آورده و روزی های پاکیزه را بگو اینها برای کسانی است که ایمان دارند در زندگی دنیا و در روز قیامت خاص آنان می باشد اینگونه آیات را به روشنی بیان می کنیم برای کسانی که می دانند.


?پیام:توجه توأمان به دنیا و آخرت.داشتن دید گاه متعادل نسبت به دنیا و آخرت.کسی نمی تواند حلال خدا را حرام کرده و یا برعکس رفتار نماید.


ص102 اعراف 32


?قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.


?ترجمه:بگو پرودگارم حرام کرده است زشتکاری هارا ، چه آشکار و چه پنهان و گناه وستم ناحق را و اینکه چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی برای آن نازل نکرده و اینکه به خدا نسبت دهیدچیزی را که نمی دانید.


?پیام:پرهیز از افراط و تفریط .محرمات خداوند در این آیه 1- فواحش چه پنهان چه آشکار 2- گناه 3- ستم ناحق 4- شرک ورزیدن 5- نسبت دادن چیزی را که نمی دانید به خدا

 

 


ص103- نحل 97


?من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون.


?ترجمه:هر کس کار شایسته کند چه زن وچه مرد و مومن باشد او را حیات می بخشیم با زندگی پاکیزه ای و قطعا پاداش می دهیم آنان را به بهتر از آنچه انجام می دهند.


?پیام:تساوی زن و مرد در دریافت اجر و مزد الهی .شرط برخورداری از حیات پاک الهی ایمان و عمل صالح است.زن و مرد بودن ملاک قرب الهی نیست.مزد ایمان و عمل صالح حیات طیبه و جزای الهی است.


ص147 بقره 143


?و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا


?ترجمه:و این چنین شما را قرار دادیم امتی میانه و اسوه تا بر مردم گواه باشید و پيامبر بر شما شاهد مي باشد.


?پیام:عدم تفریط در امور دنیوی و معنوی .یکی از شاهدان پیامبر می باشد.مسلمانان به عنوان امتی میانه و الگوی دیگر مردمان جهان هستند. شاید از راههای اصلاح تمدن معاصر عدم افراط و تفریط در امور می باشد . جامعه ی اسلامی زمانی الگوی تمام جوامع است که پیامبر را اسوه ی خود قرار دهد.


ص147 محمد 7


?یا ایها الذین ءامنو ان تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم


?ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده اید ، اگر خدا را یاری کنید ، شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار
می دارد.


?پیام:ساختن فردایی بهتر ممکن است زیرا خداوند یاور انسان است .شرط یاری رساندن خدا یاری نمودن اوست.یاری نمودن دین خدا دو ثمره دارد.1- دریافت یاری و نصر از طرف خدا 2- استواری گامها در مسیر صراط مستقیم . امداد الهی شامل حال کسانی است که در جهت الگو شدن بر اساس معیارهای اسلامی می کوشند.


ص150 آل عمران 104


?ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر


?ترجمه:باید از شما مردمی پدید آید که به نیکی دعوت می کنند.


?پیام:همراه کردن دیگران با خود در راستای تقویت بنیانهای جامعه ی خود. دعوت به خیر مهمترین اقدام در تقویت بنیانهای جامعه است.


ص151 سباء 46


?قل انما اعظکم بواحدةان تقوموا لله مثنی و فرادی


?ترجمه:بگو: من به شما فقط یک اندرز می دهم که برای خدا قیام کنید دو به دو و به تنهایی


?پیام:تنها پند خداوند حرکت در جهت اوست.دعوت به خیر نیازمند قیام برای خداست.قیام باید اولا گروهی باشد ، نشد به صورت فردی .در راستای همراه کردن دیگران با خودقیام برای خدا نباید فراموش شود.همه چیز در تعالیم خدایی رنگ و بوی خدایی دارد.


ص153 نحل 125


?ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن


?ترجمه:به راه پروردگارت دعوت کن با دانش استوار و اندرز نیکو و با آنان به شیوه ای که نیکوتر است، مجادله نما.


?پیام:تأ کید بر محتوای عقلانی و خردمندانه ی دین . جهت دعوت باید خدا باشد.راههای دعوت.1- حکمت ، برهان و استدلال 2- پند و اندرز 3- مجادله . حکمت همیشه زیباست بنا بر این نیازی به آوردن صفت حسن ندارد. میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی باشد.ثمر دهی یک دعوت به روش اجرای آن بستگی دارد.لازمه ی به کار گیری این روشها تقویت عقل و خرد است.


ص155 بقره 120


?و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر


?ترجمه:هرگز از تو راضی نخواهند شد یهودیان و همچنین مسیحیان مگر اینکه از آیین آنها پیروی کنی بگو فقط هدایت خدا ،هدایت حقیقی استو اگر از هوا و هوسهای آنها پیروی کنی بعد از اینکه علم به تو رسیده است دیگر از خدا نخواهی داشت هیچ سرپرستی و هیچ یاوری


?پیام:همه ی مردم قرار نیست با راههای منطقی به راه بیایند . عده ای به هیچ وجه زیر بار حقیقت نمی روند و ما نباید با آنان سازش کنیم . پیروی از هوا و هوس یهود و مسیحیان دوری از سرپرستی و یاری خدا را به دنبال دارد. هدایت حقیقی تنها هدایت خداوند است.


ص159 ممتحنه 7-8


?لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهرو اعلی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاو لئک هم الظالمون


?ترجمه:خداوند شما را نهی نمی کند نسبت به کسانی که به خاطر دینتان با شما نجنگیده اند و شما را از سرزمینتان آواره نکرده اند از اینکه به آنها نیکی کنیدو با قسط و عدل با آنها رفتار کنید (چراکه) خداوند اهل قسط و عدل را دوست دارد . بلکه خدا شما را نهی می کند از کسانی که با شما در دینتان به کارزار برخاستند و شما را از سرزمینتان بیرون نمودند وهم دیگر را در این آوراه کردن شما حمایت کردند از اینکه سرپرستی و دوستی آنان را بپذیرید و کسی که با آنها رابطه دوستی برقرار کند ، پس آنان از ستمکارانند.


?پیام:مسلمانان از برخورد با کسانی که نزاعی با دین اسلام ندارند منع شده اند . با کسانی که عنادی با دین ندارند باید با قسط و عدل رفتار شود . نمی توان ولایت و سرپرستی کسانی که با دین عناد دارند و به جنگ مسلمانان آمده اندپذیرفت. ارتباط با غیر مسلمانانی که با مسلمانان می جنگند از مصادیق ظلم است. اصل در اسلام مدارا با جهانیان است. 

 

 


معارف 1 پيش دانشگاهي   نوبت اول

 


1--آيات زير را ترجمه نمائيد.(3)


            الف:‌و خلق كل شيء و هو بكل شيء عليم


            ب:‌لا اله الا هو ، سبحانه عما يشركون


            ج:‌فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم


2- از مراحل توبه جبران حقوق ضايع شده را بنويسيد.(2)


3- توبه را تعريف كرده و مهمترين آثار آنرا نام ببريد. (1)


4- دو برنامه از برنامه هاي تقويت بندگي را شرح دهيد. (2)


5-  بعد اجتماعي توحيد عملي را شرح دهيد. (1)


6- توحيد را تعريف كرده و از مراتب توحيد افعالي ، توحيد در ولايت را بنويسيد. (2)


7- نيازمندي جهان به خالق در مرحله پيدايش را شرح دهيد. (2)


8- دو تفاوت و دو تشابه خدا و ساعت ساز را بنويسيد. (1)


9- اصطلاحات زير را تعريف نمائيد. (2)


            شرك خفي            اخلاص            صراط مستقيم     توبه جتماعي

 


*************

 


1--آيات زير را ترجمه نمائيد.(3)


الف:‌ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد        اگر بخواهد شما را مي برد و....


ب:‌فاعبدوه وهو علي كل شيء وكيل


ج:‌والي الله عاقبه الامور. فان الله يتوب عليه


2- مراتب توحيد را نوشته يكي را به اختصار شرح دهيد.(2)


3- صراط مستقيم را تعريف كرده و بنويسيد منظور از بعد اجتماعي توحيد عملي چيست؟(2)


4- دو برنامه از برنامه هاي تقويت توحيد عبادي را بنويسيد. (2)


5- توبه را تعريف كرده و تفاوت ميان توبه خداوند و بنده را بنويسيد. (2)


6-  دو مرحله از مراحل توبه را شرح دهيد. (2)


7- توبه اجتماعي را با ذكر مثال شرح دهيد. (2)

 
¿معارف يک پيش دانشگاهی
شنبه ۱۶ دي ۱۳۸۵
بخش ترجمه آيات:  (3)


1- -آيات زير را ترجمه نماييد.


                  فاعبدوه و هو علي كل شيء شهيد


                  ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين


                  ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم


ترجمه مناسب را انتخاب نمائيد.


*انما يخشي الله من عباده العلماء


الف:‌خضوع براي خدا تنها مخصوص بندگانش است


ب:‌دانايان تنها كساني هستند كه از خدا حشيت دارند


*اتخذوا احبارهم و رهبانم اربابا من دون الله


الف:‌دانشمندان و راهبان خودرابه جاي خدا به خدايي گرفتند.


ب:‌دانشمندان و راهبانشان ارباباني غير از خدا هستند.


*فمن تاب بعدظلمه واصلح


الف:‌هركس ظلم كند و با توبه اصلاح نمايد


ب:‌هركس بعد از ظلمش توبه نمايد  به صلاح آيد


بخش سوالات تشريحي:


1-      چگونگي نيازمندي جهان به خالق در مراحل پيدايش و دوام را شرح دهيد. (2)


2-      از اقسام توحيد افعالي ، توحيد در ربوبيت و تدبير را شرح دهيد. (2)


3-      دو برنامه از راههاي تقويت بخش توحيد عبادي را به اختصار بنويسيد. (2)


4-      توبه را تعريف كرده و بنويسيد چرا در معارف اسلامي گناه را ظلم ناميده اند. (2)


5-      اصطلاحات ذيل را تعريف نمائيد. (2)


الف :شرك جلي               ب:‌اخلاص                       ج:‌خود حيواني                 د:‌توحيد ذاتي


6-      يكي ازدلايل عدم تحقق كامل توحیددر جهان معاصر را به اختصار بنويسيد.(1)


7-      توبه اجتماعي را تعريف كرده ، نمونه اي تاريخي از توبه هاي اجتماعي  را ذكر كنيد. (1)

 

 

 


گرامي باد سال نكوداشت پيامبر اعظم (ص)


هيچ نابينايي چون نابينايي دل نيست.


پيامبر اسلام (ص)

 

¿نمونه سوالات تشريحی معارف ۱
 
۱- معاني حق و حقيقت را نوشته و بنويسيد منظور از حق بودن خدا چيست ؟


2- با يك دليل اثبات كنيد كه جهان خلقت در پيدايش ، محتاج خداوند است ؟


3- توضيح دهيد چگونه موجودات عالم در بقا محتاج خداوند هستند ؟


4- تشابه و تفاوت خداوند و ساعت ساز را بنويسيد ؟


5- اهميت توحيد در زندگي يا بينش اعتقادي يك فرد را بنويسيد ؟


6- توحيد را تعريف كرده و مراتب آن را بنويسيد ؟


7- با يك استدلال ثابت كنيد كه نمي توان در آن واحد به چند خدا اعتقاد داشت ؟


8- با يك استدلال ثابت كنيد كه خداوند در انجام امور بي نياز از ديگران است ؟


9- توحيد در ربوبيت يعني چه ؟ (شرح دهيد) .


10- تأثير توحيد در زندگي و رفتار يك انسان را بنويسيد ؟


11- توحيد در عبادت (توحيد عملي) را شرح دهيد ؟


12- تأثير توحيد در شخصيت يك انسان موحّد را بنويسيد ؟


13- بعد اجتماعي توحيد عملي چگونه تحقق مي يابد ؟


14- يكي از دلايل عدم رواج كامل توحيد در جهان معاصر را بنويسيد ؟


15- مهمترين مظاهر شرك در جهان معاصر را بنويسيد ؟


16- مهمترين راه تجلي توحيد در جامعه چيست ؟


17- ويژگي هاي صراط مستقيم الهي را بنويسيد ؟


18- مهمترين نزاع و درگيري در زندگي انسان ها چيست ؟


19- محتواي پيمان الهي را نوشته و بنويسيد رمز رسيدن به صراط مستقيم چيست ؟


20- مهمترين ثمرات توحيد عبادي را بنويسيد ؟ 


21- چهار راه از مهمترين راه هاي تقويت بندگي را نوشته يكي را به اختصار شرح دهيد ؟


22- از راه هاي تقويت بندگي توجه مداوم به معاد و روز حساب را شرح دهيد ؟


23- تأثير جهت الهي دادن به كارها را در زندگي انسان بنويسيد ؟


24- مهمترين برنامه و وظيفه كسي كه از مسير بندگي خارج مي شود چيست ؟


25- توبه را تعريف كنيد و تفاوت توبه انسان و خدا را بنويسيد ؟


26- انواع خود انساني را نوشته و بنويسيد توبه ، بازگشت از كدام خود است ؟


27- مهمترين آفات گناه را نوشته و بنويسيد ثمرات آنها چيست ؟


28- تأثير گناه در زندگي انسان را بنويسيد ؟


29- مهمترين آثار توبه را بنويسيد ؟


30- چگونه توبه دروازه رحمت الهي را به روي انسان گناه كار مي گشايد ؟


31- ارتباط پاكي و توبه را بنويسيد ؟


32- حديث " اَتُّوبَهُ تُطَهِّرُ الْقُلوبَ وَ تَغْسِلُ الذُنوبَ  " راجع به چه مي باشد ؟


33- بر اساس حديث " التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ " از حضرت رسول چه ارتباطي ميان توبه و پاكي از كناه مي باشد ؟


34- مراحل توبه را نام برده يكي را به اختصار توضيح دهيد ؟


35- منظور از جبران حقوق ضايع شده در توبه چيست ؟


36- توبه اجتماعي در جوامع انساني چگونه صورت مي گيرد ؟


37- قرآن كريم علت مبتلا شدن بعضي جوامع به عذاب الهي را در چه مي داند ؟


.


***********************************

 

 معارف پیش دانشگاهی دروس ۳=۶
 
***********************************

 

 
1-کدام گزینه پیرامون توبه حقیقی صحیح نیست.


الف: توبه علاوه بر الفاظ ظاهری یک تحول معنوی است.


ب: وظیفه توبه کننده جبراذن حقوق معنوی نیز هست


ج: توبه یکی از راههای آمرزش گناهان است


د: خود حیوانی در توبه محل بازگشت و ترک می باشد.    


2-اولین اقدام فوری انسان بعد از بیداری و درک هدف زندگی چه می باشد.


            الف: انجام عمل صالح                                              ب: توبه


            ج : امید به رحمت الهی                               د: کسب زیبایی ها و کمالات


3- بیت :  توبه بر لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه       معصیت را خنده می آید ز استغفار ما     اشاره به  عدم تحقق کدام مرحله از مراحل توبه دارد.


            الف: عدم ندامت واقعی                               ب: عدم تصمیم بر ترک


            ج :عدم جبران حقوق                                               د: عدم جبران حق الناس


4- چرا در برخی از آیات قرآنی گناه هم ردیف ظلم نامیده شده است.


            الف: گناه قلب را ظلمانی و تاریک می سازد                   ب: ظلم همراه با توبه از بین می رود


            ج: گناه می تواند زمینه ساز ظلم شود              د: همه موارد


5- کدام گزینه غلط است.


            الف: شخصیت انسان موحد شخصیتی یگانه است          


ب: کشش های درونی انسان موحد در جهت قرب الهی است


            ج: درک حضور خدا در هستی برای انسان خضوع می آورد


            د: امروز ه تکنولوژی در خدمت انسانهاست


6-خداوند در قرآن کریم انسان مشرک را به چه چیز ی تشبیه کرده است.


الف: کسی که باید به چند نفرخدمت کند و هرکدام در آن واحد به او فرمانی می دهند.


ب: انسانی چند شخصیتی با ترکیب شخصیت های متفاوت


ج: کسی که به ریسمان الهی چنگ نزده است.


د: کسی که در تجارت به دنبال تنها منفعت خویش است.


7- جمله " ارباب متفرق و مختلف بهتر است یا خدای یگانه ی چیره شونده برهمه" از چه کسی و در چه موضوعی است.


            الف: حضرت یوسف ع – توحید ذاتی                 ب: حضرت ابراهیم ع- توحید عملی


            ج: حضرت یوسف ع – توحید عملی                  د: حضرت ابراهیم ع– توحید ذاتی


8- بعد اجتماعی توحید چگونه محقق می شود.


            الف: با قیام های اجتماعی                           ب: بارهبری رولایت فقیه


            ج :با تشکیل حکومت اسلامی                                   د: توازن در روابط فرهنگی  و اجتماعی


9- کدام گزینه از آثار فردی توحید عملی است.


            الف: توازن قوای فرد و جامعه                         ب: کسب شخصیت متعادل و متوازن فردی


            ج: قیام بر علیه طاغوت ها                            د :هرسه


10- کدام گزینه در برگیرنده توحید ذاتی است.


            الف: الله الصمد      ب: ولم یکن له کفوا احد       ج: قل هوالله احد   د: ایاک نعبد


11- برای ثمر دهی توحید نظری عمل به کدام گزینه لازم است.


            الف: مبارزه با طاغوت ها                               ب: نفی پرستش هر نوع خدا


            ج :تثبیت توحید ذاتی و افعالی در قلب              د: تقویت همه جانبه توحید نظری


12- بیت : دل هر ذره را که بشکافی    آفتابیش در نهان بینی    اشاره به کدام مفهوم دارد.


            الف: درک حضور خدا در تمام هستی                ب: اهمیت توحید عملی


            ج: کشف حقیقت بندگی خدا                         د: دوری انسان از معیارهای واقعی توحید


13- کدام گزینه از ویژگی های توحید عملی می باشد.


            الف: استواری راه               ب: رسیدن به قرب الهی      ج: پویایی و حرکت  د: هرسه


14- چه زمانی انسان به حقیقت بندگی خود می رسد.


            الف: با ترک همه معاصی                              ب: با قرار گرفتن در صراط مستقیم


            ج: با مبارزه با هوای نفس                             د: با تقویت توحید عملی


15- مرتبه بندگی هرکس به چه چیز بستگی دارد.


            الف:میزان راه یابی به صراط مستقیم                ب: پیروی از دین خدا


            ج: تقویت توحید نظری                                  د: الف و ب


16- براساس آیات 60 و61 سوره مبارکه یس " الم اعهد الیکم یا ... " محتوای عهد الهی چیست.


            الف: عبودیت خداوند              ب: برقراری جامعه اسلامی             ج: نفی شرک       د: هرسه


17- افزایش درجه کدام گزینه مقام مومن را در بهشت بالاتر می برد.


            الف: ایمان                        ب: توحید             ج: اخلاص                        د: حب اهل بیت


18- در معارف اسلامی به چه عملی « تخلیه » می گویند.


            الف: رهایی روح از بدن                                 ب:پذیرش توبه اجتماعی


            ج: خروج گناه از قلب همراه با توبه                   د :پیرایش دل با عبادت


19- توبه خدا به چه معناست.


            الف: بازگشت خدا از رحمت                           ب: توفیق بنده


            ج: سلب توفیق                                          د: بازگشت از عقوبت به لطف


20- اولین عمل پس از پیرایش در توبه چیست؟


            الف: جبران حقوق ضایع شده                         ب: آراستگی به زیبایی ها


            ج: تخلیه درونی گناه                                               د: تذکر و پند پذیری از گذشته

 


نوشته شده توسط احمد مظفری در چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ ساعت 16:26

طراح قالب : www.goldskin.ir